НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ЕНЕРГЕТИКЕ „СНАГА ПРИРОДЕ“ О ИНВЕСТИЦИЈАМА У ЕПС-У

„Велики инвестициони циклус и пројекти „Електропривреде Србије“ осигураће да се очува животна средина и из домаћих извора произведе довољно електричне енергије за цело српско тржиште, рекао је Милорад Грчић, в. д. директора ЈП ЕПС на отварању 14. Међународног сајма енергетике и 15. Сајма заштите животне средине Екофер у Београду. Он је још нагласио да ће ЕПС до 2025. уложити у екологију 860 милиона евра, а сви пројекти у повећање и модернизацију капацитета електроенергетског система раде се уз поштовање највиших европских и светских еколошких стандарда.

Главна тема другог дана Сајма енергетике биле су инвестиције и том приликом је ЕПС је представио четири пројекта – градњу ветропарка у Костолцу, ревитализацију хидроелектрана „Зворник“ и „Ђердап“, као и реконструкцију малих хидроелектрана.

Веселин Булатовић, директор за производњу угља у „ТЕ-КО Костолац“, представио је развојне перспективе површинске експлоатације угља у костолачком басену“.

– Овај басен је јединствено лежиште угља, које је вештачки подељено на постојећа лежишта. Са циљем бољег искоришћења резерви угља, басен се може посматрати као источни, централни и западни. Експлоатација угља тренутно се ради у источном делу басена на Површинском копу „Дрмно“. У централном делу басена лоцирани су копови „Кленовник“, на коме је експлоатација угља завршена и „Ћириковац“ на коме је привремено заустављена.

У укупан развој костолачког огранка ЕПС-а неопходно је укључити и развој површинске експлоатације угља на новим површинским коповима у западном делу Костолачког басена. На тај начин би се у значајној мери омогућио и интензивнији развој енергетике, али и укупан привредни развој и енергетска безбедност државе.

Изградњу постројења за третман отпадних вода у Термоелектрани „Костолац Б“, представила је руководилац овог пројекта Љиљана Велимировић.

Добијање грађевинске дозволе планирано је до краја 2018, а почетак радова за фебруар 2019. Радови на изградњи би требало да буду завршени до маја 2020. Капацитет овог постројења чиниће две линије по 45 кубних метара на сат.

Share.

Comments are closed.

Skip to content