2018-11-02T09:31:34+01:00 2. новембра, 2018. 09:31 |

Поштовање светских стандарда

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ЕНЕРГЕТИКЕ „СНАГА ПРИРОДЕ“ О ИНВЕСТИЦИЈАМА У ЕПС-У

„Велики инвестициони циклус и пројекти „Електропривреде Србије“ осигураће да се очува животна средина и из домаћих извора произведе довољно електричне енергије за цело српско тржиште, рекао је Милорад Грчић, в. д. директора ЈП ЕПС на отварању 14. Међународног сајма енергетике и 15. Сајма заштите животне средине Екофер у Београду. Он је још нагласио да ће ЕПС до 2025. уложити у екологију 860 милиона евра, а сви пројекти у повећање и модернизацију капацитета електроенергетског система раде се уз поштовање највиших европских и светских еколошких стандарда.

Главна тема другог дана Сајма енергетике биле су инвестиције и том приликом је ЕПС је представио четири пројекта – градњу ветропарка у Костолцу, ревитализацију хидроелектрана „Зворник“ и „Ђердап“, као и реконструкцију малих хидроелектрана.

Веселин Булатовић, директор за производњу угља у „ТЕ-КО Костолац“, представио је развојне перспективе површинске експлоатације угља у костолачком басену“.

– Овај басен је јединствено лежиште угља, које је вештачки подељено на постојећа лежишта. Са циљем бољег искоришћења резерви угља, басен се може посматрати као источни, централни и западни. Експлоатација угља тренутно се ради у источном делу басена на Површинском копу „Дрмно“. У централном делу басена лоцирани су копови „Кленовник“, на коме је експлоатација угља завршена и „Ћириковац“ на коме је привремено заустављена.

У укупан развој костолачког огранка ЕПС-а неопходно је укључити и развој површинске експлоатације угља на новим површинским коповима у западном делу Костолачког басена. На тај начин би се у значајној мери омогућио и интензивнији развој енергетике, али и укупан привредни развој и енергетска безбедност државе.

Изградњу постројења за третман отпадних вода у Термоелектрани „Костолац Б“, представила је руководилац овог пројекта Љиљана Велимировић.

Добијање грађевинске дозволе планирано је до краја 2018, а почетак радова за фебруар 2019. Радови на изградњи би требало да буду завршени до маја 2020. Капацитет овог постројења чиниће две линије по 45 кубних метара на сат.