2021-06-08T10:02:30+02:00 8. јуна, 2021. 10:02 |

Потписан уговор о преносу средстава Општини Голубац

УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, потписан је Уговор о наменским трансферима у области социјалне заштите. Уговор су   потписали проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, министарка ресора и заменик председника Општине Голубац, Марко Стојаковића испред голубачке локалне самоуправе.Уговором су Општини Голубац одобрена средства у износу од 999.666 динара која ће бити искоришћена, заједно са средствима из локалног буџета, за побољшање услова пружања појединих услуга социјалне заштите грађанима.