На основу члана 19. Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС“, бр. 49/2019), Kомунална милиција Града Пожаревца издаје упозорење следеће садржине:

Поводом одржавања предстојеће FUTSAL утакмице Квалификација за Светско првенство Србија – Норвешка која ће се одржати дана 9. новембра у Пожаревцу у просторијама ЈУ „Спортски центар Пожаревац“ упозоравају се организатори, посетиоци и друга лица да је за време одржавања спортске приредбе забрањена продаја или конзумирање алкохолних пића у спортском објекту или на удаљености до 300 метара од средишње тачке спортског терена.

За време одржавања спортске приредбе, Комунална милиција Града Пожаревца вршиће контролу продаје и конзумирања алкохолних пића на локацији око ЈУ „Спортски центар Пожаревац“.

За непоштовање мера забране које су прописане Законом о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, предвиђене су новчане казне и казне затвора:

Новчаном казном од 1.000.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај спортски савез, спортско друштво, спортска организација, клуб или друго правно лице организатор спортске приредбе,

одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара,

физичко лице организатор спортске приредбе новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара или казном затвора до шездесет дана,

предузетник организатор спортске приредбе новчаном казном од 300.000 до 500.000 динара или казном затвора до шездесет дана,

правно лице новчаном казном од 1.000.000 до 2.000.000 динара,

предузетник новчаном казном од 300.000 до 500.000 динара или казном затвора до шездесет дана,

одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара или казном затвора до шездесет дана,

казном затвора од тридесет до шездесет дана и новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако продаје или конзумира алкохолна пића супротно забрани.

Share.

Comments are closed.

Skip to content