До  20. фебруара је рок за подношење документације  за  јавне набавке које је Град Пожаревац расписао за доделу средстава за помоћ у кући старим лицима и инвалидима као и за функционисање Социорехабилитационог клуба за децу и младе који у Пожаревцу постоји од 2009. године. Јавна набавка за помоћ у кући старим лицима и инвалидима обухвата здравствене услуге-прегледе и систематске контроле зашта ће бити ангажовани радници на привременим и повременим пословима. Средства  за ову јавну набавку предвиђена су овогодишњим буџетом Града у износу од 13.271.582динара без ПДВ.

          Сервис у виду социјалне рехабилитације деце и младих који је  уствари саветодавна социјално-едукативна услуга социјалне заштите има за циљ унапређење положаја деце и младих са проблемима у понашању. За реализацију ове јавне набавке Град Пожаревац предвидео је из буџета за ову годину 3.424.998 динара без ПДВ-а.

Share.

Comments are closed.

Skip to content