2019-12-16T15:09:27+01:00 16. децембра, 2019. 15:09 |

Пожаревац: Нова шанса за младе

Удружење грађана „Шанса“ у Пожаревцу, у партнерству са Институтом „Гоша“ ДОО  из Смедеревске Паланке рализује пројекат под називом „Нова шанса за младе“, у оквиру кога је у градском здању организован округли сто.

Средства за спровођење овог програма обезбеђена су по основу јавног конкурса за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих Министарства омладине и спорта Републике Србије у периоду 19. новембар 2019 – 19. фебруар 2020. године.

Према речима Владана Бошковића, члана тима Удружења грађана „Шанса“ и асистента на реализацији пројекта, циљ спровођења овог програма јесте унапређење вештина запошљивости младих из осетљивих група и њихово боље позиционирање на тржишту рада и директно је усмерен на решавање једног од највећих проблема са којима се суочавају млади људи у нашој држави, а то је незапосленост. Ово се поготово односи на део популације младих који долазе из осетљивих група који углавном бораве у неподстицајним окружењима и сасмањеним шансама за изналажење одговарајућег посла.

Главне активности на пројекту представљају обуке за завариваче, који спадају у једно од најдефицитарнијих занимањам а у сарадњи са реномираном институцијом за образовање кадрова у заваривању Институтом „Гоша“ ДОО из Смедеревске Паланке, као и посредовање у запошљавању младих који су завршили обуку.

Мирко Личина, директор Института „Гоша“ истиче да ово предузеће поседује велико  искуство и капацитете у Србији када је реч о обуци и преквалификацији младих.

Четрдесеторо младих који успешно заврше обуку биће подржани у запошљавању за шта су остварени предуслови потписивањем Меморандума о сарадњиса послодавцима из ове области, чиме се подржавају учесници програма, али и будуће генерације младих у запошљавању.