Сви станари зграда који још увек нису регистровали своје објекте у стамбене заједнице и изабрали управника зграде у којој живе могу очекивати посету комуналних инспектора. До данашњег дана у Пожаревцу су регистроване  64 стамбене заједнице. У наредном периоду тај број ће се повећати, јер свакога дана пристижу нови захтеви за регистрацију који се обрађују, кажу из пожаревачке Градске управе.

Уколико инспекција утврди да није регистрована стамбена заједница оставља се рок од 30 дана за регистрацију, а потом и рок од 15 дана за избор управника. Уколико се ни у том року не постави управник, онда се доноси решење о постављању принудног управника. Принудни управник је такође привремено решење, до избора професионалног управника.  До сада није постављен ни један принудни управник. Законом су предвиђене и новчане казне. Наиме, стамбена заједница која и након истека рока прописаног решењем инспектора не изврши упис у регистар стамбених заједница, за учињени прекршај, пред Прекршајним судом, казниће се новчаном казном од 50.000 до 2.000.000 динара. Иначе, у Србији првих дана јануара постојало је тек 12.465 регистрованих заједница док их чак у тридесетак   српских места није било.

Share.

Comments are closed.

Skip to content