2017-12-30T14:39:54+01:00 30. децембра, 2017. 14:39 |

Пожаревац: Скупштина града усвојила буџет

На последњем овогодишњем заседању локалног парламента одборници градске Скупштине усвојили су најважнији финансијски документ, буџет за 2018. годину. Приходи Града планирани су у износу од 5.113.945.950,00 динара. У буџету се планирају средства за реализацију око 90 капиталних пројеката у укупном износу од 1.981.784.000,00 динара. Градоначелник Пожаревца Бане Спасовић буџет за предстојећу годину оценио је као развојни.

За Градску општину Костолац опредељено 182.295.160,00 динара. Из буџетског Фонда за заштиту животне средине Костолац добија 55.000.000,00 и то за наставак топлифицирања и дрвореде. У новац опредељен за Костолац не спадају трошкови заједничког функционисања Града и ГО Костолац као што су одржавање зеленила, расвете, јавне хигијене и друго јер се ови тршкови реализују путем Градске управе Пожаревца.

Одборници су на седници усвојили и одлуку о повећању локалних комуналних и административних такси за 3%, што је усклађивање са годишњим индексом потрошачких цена као и одлуку о једнократној помоћи  за децу чији је родитељ настрадао током вршења службене дужности.