2021-06-29T13:45:58+02:00 29. јуна, 2021. 13:45 |

Пожаревац: Упис нове генерације инжењера

Почела је пријава за упис на Одсек примењених инжењерских наука, некадашњу Високу техничку школу струковних студија у Пожаревцу, која је сада део Академије  техничких струковних студија. Пријава за упис ће трајати до 1. јула, а прву годину студија уписаће укупно 200 бруцоша,  од којих ће се  149 финансирати из буџета, а 51 по принципу самофинансирања.

На основне студије уписују се студенти на студијским програмима: Електротехника и рачунарство  (два модула,  М1 -енергетика и  М2-рачунарство и  информатика), Машинство ( два модула, М1-производно машинство и М2- пројектовање рачунаром), Прехрамбена технологија и нутриционизам ( два модула, М1-прехрамбена технологија и М2-нутриционизам), Заштита биља и Заштита животне средине.

Директор др Владан Ђулаковић истиче да на студијским групама Прехрамбена технологија и нутриционизам  има 40 места, Заштити животне средине 30, Машинству 30, Заштити биља 40, Електротехници и рачунарству 60 студената. Пријава за упис траје од 29. јуна до 1. јула, у периоду од 8 до 14 сати. Кандидати за упис на основне струковне студије, уз попуњен образац пријаве, на конкурс предају фотокопије докумената, при чему подносе на увид оригинална сведочанства свих разреда средњих школа, диплому о положеном завршном (матурском) испиту, извод из матичне књиге рођених и доказ о уплати за полагање пријемног испита.

Пријемни испит полагаће се  5. јула, а изборни за све студијске програме, полаже се тест општег образовања или тест из математике. Пријемни испит се организује у школи, а распоред полагања се објављује два дана раније. Сви кандидати који долазе на полагање пријемног испита требало би да понесу личну карту или пасош, прибор за писање и  буду у предвиђеној просторији 30 минута пре почетка испита. Сви материјали за припрему пријемног испита доступни су на сајту школе.

Упис примљених кандидата на Одсеку за примењене инжењерске науке биће обављен од 9. до 13. јула.Кандидати који стекну право уписа морају да донесу  оригинална сведочанства за  све разреде средње школе  и  диплому, извод из матичне књиге рођених, два попуњена ШВ обрасца, индекс са попуњеним личним подацима, две фотографије формата 3.5. x 4,5 цм, потврду о извршеној уплати накнаде за трошкове уписа у износу од 4. 000 динара, потврду о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте. Кандидати који су у радном односу морају  донети потврду о запослености.

          И.Р.