2022-01-01T18:26:28+01:00 1. јануара, 2022. 08:16 |

Позив удружењима, црквама и верским заједницама Великог Градишта

Општина Велико Градиште расписала је јавни конкурс за суфинансирање програма  које реализују удружења грађана у 2022. години. Укупан износ средстава који је овим конкурском предвиђен за расподелу износи 2.500.000 динара.  На јавном конкурсу могу да учествује удружења која имају статус правног лица, која су уписана у регистар и поседују годишње планове  рада са програмима и активностима у областима од јавног значаја. Једно удружење може учествовати само са једним предлогом програма – пројекта на једном конкурсу. У току буџетске године удружења имају права само на једну доделу средстава.

Осим овога у току је и јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса за општину Велико Градиште, а које реализују цркве и верске заједнице. Укупан износ средстава који је предвиђен  за расподелу по овом конкурсу износи 1.500.000 динара. На конкурсу могу да учествују цркве и  верске заједнице.