2017-05-30T22:08:30+02:00 29. маја, 2017. 11:46 |

ПОЗНАТИ ДОБИТНИЦИ ТРОИЧКЕ НАГРАДЕ

На основу члана_20170512_105029 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/11), Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца, на седници од 29.5.2017. године, донео је

О Д Л У К У
о додели награда и повеља Града Пожаревца

I

Поводом Свете Тројице, празника Града Пожаревца и славе Пожаревца, награде Града Пожаревца, у нето износу од по 61.400,00 динара и повеље о награди додељују се:
1. Грујић Јовани, спортисткињи из Пожаревца и
2. Радовановић др Бојану из Пожаревца, хирургу Опште болнице у Пожаревцу.

II

Поводом Свете Тројице, празника Града Пожаревца и славе Пожаревца, повељa Града Пожаревца додељујe се:
1. Коњичком друштву „Кнез Михаило“ у Пожаревцу.

III

О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 29.5.2017. године Број: 09-06-72

 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА,
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.