Културно-просветна заједница Града Пожаревца објавила је јавни позив за достављање предлога за доделу Повеље културе Града Пожаревца

Награда Повеља културе Града Пожаревца  додељујe се:

  • Физичким лицима за резултате који представљају изванредан стваралачки допринос унапређењу и ширењу културе, просвете и науке, уколико је  активност којом се баве представљена и доступна јавности, а која  нису раније награђивана;
  • Правним лицима, за изванредне резултате, достигнућа у раду у области  културе и допринос развоју културе,  а која  нису раније награђивана.

Могу се доделити највише 3  награде.

Право предлагања кандидата за  Повељу имају сва правна и физичка лица.

Предлагачи правна лица достављају своје адресе седишта, а предлагачи физичка лица достављају своје личне податке: име и презиме, број личне карте и адресу становања.

Предлог се доставља у писаној форми  и садржи:

  1. Адресу и контакт податке предлагача;
  2. Адресу и контакт податке кандидата;
  3. Образложење предлога са обавезним прилозима  који указују на резултате и достигнућа.

Предлози за доделу  Повеље културе Града Пожаревца достављају се у затвореној коверти, на адресу:

Културно – просветна заједница Града Пожаревца
Симе Симића 112000 Пожаревац

– Предлог за Повељу културе 2022. –

Рок за достављање предлога је петак, 25. новембар 2022. године.

Одлуку о додели  Повеља културе Града Пожаревца доноси Жири за додељивање награда  Одлука Жирија је коначна.

Share.

Comments are closed.

Skip to content