2019-11-15T10:03:54+01:00 15. новембра, 2019. 10:02 |

ПРЕДОДВОДЊАВАЊЕ НА КОПУ „ДРМНО“: Нове линије бунара

Реализација инфраструктурних пројеката у правцу напредовања рударских машина према зони Храстоваче, сврставају се у групу приоритетних послова у рударском сектору Oгранка „ТЕ-КО Костолац“. Њиховом реализацијом обезбеђују се предуслови за несметано напредовање рударских радова и остваривање производних циљева копа „Дрмно“.

У првој половини октобра ове године пуштена је у рад нова, 16. линија за дубинско предодводњавање лежишта копа „Дрмно“. У склопу линије ради 61 бунар. Изграђен је и цевовод дуж бунара за одвод испумпане воде ван контура копа у дужини од око пет километара. Укупан капацитет објекта је око 1.400 литара воде у секунди. Комплетна линија је повезана с диспечерским центром на копу „Дрмно“ одакле се ради даљински мониторинг комплетног система за предодводњавање. Радове на овом објекту извела је фирма „Георад“.

Младен Војнић

– Недавно су завршени радови и на 54 истражне бушотине за 17. i 18. линију  бунара, које су у функцији израде пројектне документације на основу које ће се бушити бунар и израдити поменуте линије за дубинско предодводњавање. Очекујемо да крајем ове или почетком наредне године почну радови на изградњи 17. линије бунара, истиче Младен Војнић, шеф Службе за геолошки и хидрогеолошки надзор.

Исушивање кличевачког Дунавца и мреже мелиорационих канала испред фронта напредовања рударске механизације копа „Дрмно“, према зони Храстоваче, озбиљан је и комплексан посао. После свих припрема и монтаже адекватне опреме, почели су радови на исушивању канала, који ће се изводити сукцесивно.

Војнић додаје да се у овој фази ради на објекту који је најближи копу, где ће већ почетком наредне године рударске машине почети да откопавају овај простор.

-Пре почетка исушивања првих пет километара, канал је преграђен на четири места, објашњава Војнић.

Предвиђено је да се вода испумпава са шест пумпи већег капацитета  и са исто толико цевовода у део кличевачког Дунавца, који води према пумпним станицама Завојска и Речица, а одатле у Дунав.

                                                                                                                      Р.Н.