2020-07-30T08:40:56+02:00 30. јула, 2020. 08:40 |

Премашен план

За првих шест месеци у Огранку „ТЕ-КО Костолац” произведено је укупно 2.887.167.000 kWh електричне енергије, што је за 1,9 одсто више од плана. План је да до краја године термо сектор у Костолцу произведе укупно 6.243.000.000 kWh eлектричне енергије. 

У ТЕ „Костолац А” до краја јуна произведено је 846.003.000 kWh, што представља потпуну реализацију шестомесечног производног плана за овај термокапацитет. Посматрано по блоковима, блок А1 је остварио производњу која износи 244.353.000 kWh, а блок А2 601.650.000 kWh електричне енергије. До краја ове године ТЕ „Костолац А” има задатак да произведе укупно 1.723.000.000 kWh.

За првих шест месеци ове године блокови ТЕ „Костолац Б” произвели су 2.041.164.000 kWh, остваривши стопостотну реализацију плана производње за тај период. Блок Б1 је у том временском оквиру произвео 1.023.358.000 kWh, а блок Б2 је дао 1.017.806.000. Да би и годишњи план производње ове термоелектране био у целини реализован, очекује се да ТЕ „Костолац Б” произведе 4.520.000.000 kWh електричне енергије.