2020-03-07T08:20:38+01:00 7. марта, 2020. 08:20 |

Превенција компликација код оболелих од дијабетеса

Пројекат „Превенција компликација оболелих од дијабетеса“ подразумева да циљана популација од око 2.000 особа старијих од 18 година, оболелих од шећерне болести на територији града Пожаревца, буде циљано прегледана по одређеним критеријумима и констатовано њихово тренутно стање и процењени одређени фактори и параметри који ће се пратити у одређеном временском периоду. Вредност гранта је 3.296.246 динара.

Показатељи ће затим бити подложни евалуацији и корекцији у циљу унапређења квалитета лечења и живота самих пацијената, као и у циљу превенције компликација ДМ.

Током реализације пројекта, наведени подаци биће доступни на увид изабраним лекарима, од којих ће се очекивати информације о појединим параметрима. Самим тим, добробит целокупне локалне заједнице биће постигнута и квалитет живота значајно унапређен и побољшан.

К. Милићевић

Координаторка др Катарина Милићевић, специјалиста опште медицине, наводи  у пројекту да основни проблем представља непостојање тачног податка о броју оболелих и апсолутно тачног регистра оболелих од ДМ.

Проблем је и у недовољној мотивисаности пацијената оболелих од ДМ за редовне контроле, потом, недостатак времена за обављање наведених активности од стране изабраних лекара због преоптерећености куративним прегледима, као и недостатак адекватне медицинске опреме.

Целокупан пројекат биће реализован коришћењем постојећих ресурса Дома здравља, адекватних просторија, одабраних сарадника лекара, медицинских техничара и уз одговарајућу опрему.

Одрживост пројекта огледа се у побољшању квалитета рада лекара и пружених здравствених услуга.