2019-12-05T08:55:45+01:00 4. децембра, 2019. 19:24 |

Признања привредницима и регионалном лидеру

Комисија за доделу награда Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа донела је одлуку да се награда за посебан допринос развоју привреде региона у сектору индустрије додели предузећу „Водопривреда“ Пожаревац, у сектору пољопривреде предузећу „Бонима“ Пожаревац и у сектору услуга ПТП „Дис“ Крњево. Регионалним лидером проглашен је Ђорђије Бојатовић, директор ПД „Минел Еним“ Смедерево, док је јубиларна награда за 30 година пословања припала Предузећу за путеве Пожаревац.

(На слици: Награђени привредници са директорком РПК Тамаром Ивковић)


На 8. седници Парламента привредника РПК Браничевског и Подунавског управног округа којом је председавао Саша Филиповић говорило се о покренутим и реализованим законодавним иницијативама, плану рада РПК Браничевског и Подунавског управног округа за 2020. годину и представљен је део услуга које пружа Привредна комора Србије. У свечаном делу заседања уручена су признања за посебан допринос развоју привреде региона.

РЕАЛИЗОВАНО 30 ЛОКАЛНИХ ИНИЦИЈАТИВА ПРИВРЕДЕ

Директорка Сектора за пружање подршке у заступању и заштити интереса чланова ПКС Кристина Ђурић представила је законодавне активности Коморе, односно предлоге привреде за измену и допуну прописа који директно утичу на пословање. Ове године, до почетка новембра покренуте су 92 законодавне иницијативе, од чега су реализоване 34. Посредством Коморе привредни субјекти су могли да доставе мишљења на законе који се односе на пословање привреде, а тај број закона је 43 закључно са октобром ове године.

-Јако је битно што је привреда укључена у консултативни процес, односно може да утиче на прописе које директно сама примењује и који би и убудуће требало да доприносе унапређењу привредног амбијента и поједностављењу процедура у пословању. Посебну активност коју треба да нагласимо, а коју спроводе регионалне коморе јесу локалне иницијативе привреде. То значи да регионалне коморе у сарадњи са локалним органима власти конкретно раде на решавању проблема који се тичу пословања привреде на локалу, а то су најчешће комунални инфраструктурни проблеми, еколошки проблеми… Дакле, све оно што су изворне и поверене надлежности локалних самоуправа сада решавамо на једном оперативном нивоу кроз добру комуникацију и сарадњу регионалних комора са  локалним самоуправама. Ове године на нивоу коморског система успешно смо реализовали 30 локалних законодавних иницијатива. Законодавне иницијативе које се тичу измена прописа представљамо кроз кварталну публикацију анализе прописа од значаја за привреду која се доставља како нашим чланицама, тако и свим државним органима. Такође, у сарадњи са регионалним коморама издајемо и публикацију локалних иницијатива привреде, тако да привредници могу да виде шта су предлагали, виде  одговоре и оно на чему се ради са јединицама локалне самоуправе. Све то треба да допринесе бржем и ефикаснијем пословању привреде на локалу, казала је Кристина Ђурић.

УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА

К.Ђурић, С.Филиповић, Т.Ивковић, Н.Љубовић, Е.Сеочанац

Представљајући план рада Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа за наредну годину, директорка Тамара Ивковић је нагласила да је акциони план дефинисан оперативним циљевима који су садржани кроз рад органа и тела ПКС, посете чланицама Коморе, припрему и организацију стручних скупова и манифестација, пословно информисање, иницијативу чланства, услуге ПКС  и посебне активности Коморе.

-Оперативне циљеве РПК реализује кроз оперативне задатке које смо дефинисали за наредну годину, исто као и за прошлу и чланови Парламента могу видети у матрици нумерички изражене оперативне задатке који су планирани за 2020. годину. Рад органа и тела ПКС и РПК реализоваћемо кроз седнице Парламента привредника, седнице секторских одбора и осталих форума, комисија… С обзиром да имамо око 2.100 чланица трудимо се да буквално у свако привредно друштво уђемо, одзив је велики и имамо доста позитивних искустава са терена што се огледа кроз иницијативе које решавамо на локалном и националном нивоу. Припрема и организација стручних скупова и манифестација реализоваће се кроз посете сајмова у иностранству, сајмова у земљи и једнодневних манифестација, семинара, конференција… За сада немамо потпуну базу података свих чланица РПК, а обзиром на законску обавезу да су сва привредна друштва била у обавези да у АПР-у оставе своју мејл адресу, допуњавамо ту базу података и за сада имамо око 2.000 мејлова на којима шаљемо информације, циркуларна писма… С обзиром да на локалу покривамо 11 општина у браничевском и подунавском округу, локалним самоуправама достављамо иницијативе привредних субјеката које сакупљамо на терену, а законске иницијативе прослеђујемо Привредној комори Србије. Од прошле године РПК ради јавна овлашћења, а од нове године издаваћемо и ата карнете, тако да сву документацију која се односи на карнете, листове, електронске сертификате, мишљења, анализе, јавна овлашћења, привредници могу узимати у Регионалној комори, нагласила је Тамара Ивковић.

Када су услуге ПКС у питању, директорка је ставила акценат на дуалном образовању, истакавши да је РПК и пре примене Закона о дуалном образовању вредно радила на отварању нових профила са локалним самоуправама, средњим стручним школама, ПКС и Министарством просвете. До сада је отворено 8 профила и у току децембра биће одржана обука за инструкторе, како би ученици који пролазе кроз систем дуалног образовања у компанијама имали своје менторе. Посебне активности Коморе се одвијају уз ангажовање у пројектним тимовима, учешћем у раду интерних и екстерних група и кроз активности са медијима.

У КОРАК СА ТРЖИШТЕМ

Са седнице Парламента привредника

У наставку седнице представљене су неке од услуга ПКС које привредницима могу помоћи да успешније одговоре на изазове тржишта и модерног времена. Једна од тих услуга коју нуди Центар за дигиталну трансформацију тиче се  подршке микро, малим и средњим привредним друштвима, да унапреде своје пословање дигитализујући своје производне и услужне процесе.

-Урадили смо једну анкету микро, малих и средњих привредних друштава када је у питању дигитализација и дошли до поражавајућих резултата, да преко 60 одсто привредних друштава нема дигитализоване процесе у својој производњи, а да 30 одсто и не размишља да их уведе, што апсолутно неће моћи да опстане у условима модерног тржишта. Због тога смо ушли у пројекат којим микро, малим и средњим привредним друштвима не само да преносимо знања, него им и помажемо да изврше дигитализацију, на тај начин што им обезбеђујемо консултанте са којима прво сниме стање у својој фирми,  а затим ураде једну експертску анализу која треба да одговори на питање шта треба променити у фирми, стратегију која даје одговор на то како променити и на крају се иде на имплементацију решења. Свакако најбитније је то, да је прва фаза те самопроцене и анализе бесплатна, друга и трећа фаза су 50 одсто финансиране од стране ГИЗ-а, Развојне  агенције Србије и ПКС, а 50 одсто трошкова покрива привредни субјект, рекла је Нермина Љубовић, директорка Директората у ПКС.

Пројекат европске мреже предузетништва један је од најдуготрајнијих пројеката Европске уније који се спроводи од 2008. године и у њему учествује и Србија. Наиме, на нивоу Србије постоји један конзорцијум институција које реализују пројекат.  На челу тог конзорцијуму је Привредна комора Србије, а од бизнис организација ту су још Развојна агенција Србије, Нишки и Новосадски универзитет, Машински факултет и Институт „Михајло Пупин“.

-Суштина самог пројекта је неколико конкретних услуга које су врло потребне привреди, а које су потпуно бесплатне. Ту спада међународно пословно повезивање, умрежавање ради успостављања конкретне пословне сарадње између домаћих привредних субјеката и привредних субјеката других земаља. Друга активност јесте трансфер технологија, повезивање привреде са факултетима и институтима, како би се уз успостављање неке комерцијалне сарадње радило и на комерцијализацији научних истраживања. Трећа активност јесте информисање о фондовима и програмима Европске уније доступних привреди, док се четврта односи на пружање конкретних информација  привреди на упит привредника везано за законодавство Европске уније, односно   примени одређених директива и прописа у земљама чланицама ЕУ, истакла је Кристина Ђурић.

ПКС је покренула иницијативу подршке привредницима „ПКС партнер“, а ради се о онлајн бизнис апликацији која садржи сједињене све јавно доступне информације о свим регистрованим правним лицима у Србији. Она може помоћи привредницима да се, са једне стране заштите од ризика у пословању, а са друге стране да унапреде своје пословање кроз проналажење нових клијената, добављача, купаца…

-Дакле, они могу пратити фирме које су значајне за њихово пословање, правовремено реаговати и уједно закретати неке краткорочне и дугорочне циљеве за унапређење свог пословања, истакла је Емилија Сеочанац, представник ПКС.

                                                                                                          Д.Динић