У Србији се до 30. априла 2019. године, спроводи Пробни попис становништва, домаћинстава и станова. Ова акција је део припрема за Попис становништва, домаћинстава и станова 2021. и неће обухватити целокупно становништво већ само око 20.000 домаћинстава и око 50.000 лица у изабраним деловима појединих насељених места у 51 граду/општини.

За разлику од свих досадашњих пописа, у којима су подаци прикупљани попуњавањем папирних упитника, у Пробном попису 2019. ће бити тестирана и метода теренског прикупљања података попуњавањем електронских упитника помоћу лаптопа (CAPI метода).

Теренско прикупљање података помоћу преносивих рачунара спроводи се тако што пописивачи обилазе територију за коју су задужени и уносе одговоре грађана у електронске упитнике на лаптопу. Подаци се на овај начин прикупљају од 1. до 30. априла 2019. у свим изабраним насељеним местима, осим у Граду Београду, Нишу и Новом Саду, где се прикупљање података помоћу лаптопова организује од 8. до 30. априла 2019. године, након што се заврши акција самопописивања.

Све информације о Пробном попису 2019. могу се добити на сајту Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs  и позивањем инфо-центра на следеће бројеве телефона: 011 2403 196, 011 2403 207, 011 2403 266, радним данима од 8:00 до 20:00 часова.

Share.

Comments are closed.

Skip to content