Костолачки огранак Елекропривреде Србије за шест месеци ове године предао је на коришћење електроенергетском систему 3.497.327.000 kWh, што је за 6,7 одсто изнад плана за овај период.

У Термоелектрани „Костолац А“ произведено је 1.077.571.000 kWh. Посматрано појединачно по блоковима, блок А1 је до почетка јула предао електроенергетском систему Србије 334.633.000 kWh, док је блок А2 испоручио 742.938.000 kWh.

 Блокови ТЕ „Костолац Б“ су до почетка седмог месеца остварили 2,6 одсто више од полугодишњег плана и предали електроенергетском систему 2.419.756.000 kWh. Блок Б1 је произвео 1.165.484.000 kWh, a блок B2 1.254.272.000 kWh.

До краја године планирана је производња од 5.508.000.000 kWh уз напомену да ће блок Б2 бити ван рада шест месеци због капиталног ремонта.

Р.Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content