2020-08-27T17:47:16+02:00 27. августа, 2020. 17:47 |

Пуна плата током изолације

У пожаревачкој Градској управи данас је потписан Анекс један Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Града Пожаревца. Анекс су потписали испред оснивача, градоначелник Пожаревца Саша Павловић и председник Градског одбора Синдиката јавних комуналних предузећа Бобан Мартиновић.

Градоначелник Пожаревца Саша Павловић је истакао да локална самоуправа и на овај начин показује своју солидарност и друштвену одговорност када је у питању брига о запосленима.

-Овај документ се у суштини односи на плаћање привременог одсуства са рада због потврђене болести ковид -19 или због мере изолације и самоизолације. То значи да ће за првих 30 дана одсуства послодавац исплаћивати зараду из својих средстава, а за одсуство од преко 30 дана зарада ће се исплаћивати тако што ће се из средстава обавезног здравственог осигурања обезбедити законом прописан износ накнаде зараде, а послодавац ће из својих средстава обезбедити разлику до висине од 100 одсто основа за накнаду зараде. Одсуство са рада се доказује решењем надлежног органа (санитарног инспектора, органа надлежног за контролу преласка државне границе, царинског органа, изводом из евиденције МУП-а) или извештајем лекара са дознаком, рекао је Павловић.

До сада су извршене измене и допуне посебних колективних уговора за здравствене установе, социјалну заштиту, државну управу, локалну самоуправу, МУП, предшколско образовање, високо образовање. Град Пожаревац је међу првима у Србији потписао овакав анекс Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

Председник Синдиката Бобан Мартиновић је казао да предстоји доста посла око израде новог Колективног уговора и изразио наду да ће се и у наредном периоду наставити одлична сарадња са оснивачем.
-Ово је један мали део, али суштински врло значајан за људе у комуналном систему који практично раде 24 часа и увек су изложени разним ризицима. На овај начин људи који морају да одсуствују са посла у случају изолације, боловања или хоспитализације, имаће надокнаду од сто посто плаћеног одсуства. Предстоје нам преговори око минималне цене рада, јер на пролеће наредне године истиче Колективни уговор. Надам се да ћемо доћи до договора везано за зараде које већ пет година практично стоје у месту и сва нека социјална гибања највише су осетили комунални радници, закључио је Мартиновић.

Д.Динић