На локацији градске депоније „Свине“ –  трансфер станице са рециклажним двориштем односно Центра за сакупљање и сепарацију комуналног отпада тренутно се изводе радови на изградњи пратећих, унутрашњих саобраћајница и паркинга за возила. Уграђују се ивичњаци и припрема терен за асфалтирање.

       На овом простору, иначе, налазиће се  већи број објеката међу којима су су и објекти за запослене, пријавница, претоварна рампа за неселектирани комунални отпад, сепаратори, инфилтрациони и противпожарни базени… Око читавог комплекса биће подигнут зелени појас.

      Изградња Трансфер станице са рециклажним двориштем је до сада највећи инфрструктурни пројекат финансијски подржан од стране Владе Републике Србије и Министарства за заштиту животне средине. Његовом реализацијом трајно ће бити решен проблем одлагања комуналног отпада на подручју општине Петровац на Млави.

Share.

Comments are closed.

Skip to content