Пољопривредна саветодавна и стручна служба Пожаревац је синоним за трансфер знања, у области пољопривреде, до крајњих корисника – пољопривредних произвођача.

         Кроз индивидуалне посете пољопривредним газдинствима, организовањем групних метода рада, предавања, трибина и радионица, десет инжењера пољопривреде током целе године пружају савете и помоћ из области пољопривреде како директно на терену тако и у просторијама стручне службе. Посебан акценат ова установа ставља на едукације пољопривредних произвођача кроз предавања по селима Браничевског округа у току зимског периода, од децембра до половине марта. Сваке године, а тако је било и ове, у последњој недељи фебруара одржава се традиционална Зимска школа која окупља велики број еминентних стручњака из свих области пољопривреде са задатком да своја знања и искуства пренесу пољопривредним произвођачима. Предавања су углавном о актуелним темама које занимају већину учесника уз њихово активно учешће.

            Ненад Вујчић

           -У години иза нас организовали смо три велика демо огледа пшенице, кукуруза и сунцокрета где су резултати са приносима налазили свој пут до пољопривредних произвођача и пружали им помоћ при лакшем избору сорти и хибрида за предстојећу сетву. Поред стручних савета, сви заинтересовани произвођачи, у нашој Служби могу добити и информације о актуелним конкурсима и подстицајима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,  као и помоћ приликом попуњавања различитих образаца и формулара. Такође у просторијама наше службе и током ове године радили смо бесплатне агрохемијске анализе земљишта и на основу добијених резултата издавали препоруке о потребној количини хранива за пет најзначајнијих ратарских култура (кукуруз, пшеница, сунцокрет, соја и луцерка) као и за све воћне врсте. Све анализе у лабораторији су контролисане од стране дипломираног хемичара, каже директор ПССС Пожаревац,  дипл. инж. сточарства Ненад Вујчић.

          ПССС Пожаревац је ангажована и на контроли садног и семенског материјала, а у сарадњи са домаћим и мултинационалним семенским компанијама спроводи и микроогледе кукуруза као и комисијске огледе испред Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за признавање сорти и хибрида кукуруза, пшенице и трава. Такође, стручњаци ове установе врше и контролу присуства карантински штетних организама као и економски значајних штеточина и патогена на ратарско-повртарским усевима и воћарско-виноградарским засадима по овлашћењу МПШВ – Управе за заштиту биља.

          -Већ дуги низ година ПССС Пожаревац ради на унапређењу сточарске производње са посебним освртом на говедарску производњу све са циљем повећања производње и квалитета млека, производње меса, телесне развијености грла, повећање броја уматичених односно контролисаних грла као и повећања броја регресираних првотелки, истиче директор и додаје да ће Служба и у 2019. години наставити са поменутим пословима ради проширења њиховог обима и завршетка акредитације лабораторије за системску контролу плодности земљишта.

Share.

Comments are closed.

Skip to content