Сезона ремонта рударске механизације на Површинском копу „Дрмно“ почеће крајем марта и завршиће се до средине новембра. Током осам месеци треба отклонити недостатке на шест рударских система и опреми ангажованој на откривању, затим на основној рударској механизацији којом се ископава угаљ и на постројењима дробилане. Зоран Стојковић, управник Сектора машинског одржавања на Површинском копу „Дрмно“ истиче да су распоред извођења оправки и њихово трајање подложни изменама, како због доступности потребних резервних делова и опреме и спровођења јавних набавки, тако и због технолошке ситуације на Површинском копу „Дрмно“.

Зоран Стојковић

      − Ремонтна сезона почиње око 20. марта ремонтом рударске механизације и опреме која ради у склопу другог јаловинског система, где нас очекују веома озбиљни захвати. Због техничко-технолошке ситуације прошле године нисмо имали термин да обавимо планиране послове на систему, већ смо проблеме решавали сукцесивним активностима. Када завршимо ремонт другог јаловинског система у трећој декади априла, следе нам ремонтне активности на шестом јаловинском систему, који је најновији на копу „Дрмно“, каже Стојковић.

У координацији с радом електрана у огранку „ТЕ-КО Костолац“, ремонт угљеног система планиран је за крај маја и трајаће месец дана. За то време треба отклонити све уочене недостатке на основној рударској механизацији, опреми и постројењима на дробилани, допреми, депонији, расподелном бункеру и на транспортерима на везном систему, којима се угаљ транспортује према костолачким термоенергетским капацитетима.

      − Након окончања послова на ремонту угљеног, у јуну следи ремонт трећег БТО система, уколико не буде технолошких измена. Од краја јула почиње ремонт петог БТО система. Крај августа резервисан је за почетак ремонта првог рударског јаловинског система. Након тога, у септембру нам предстоји ремонт четвртог јаловинског система. Све ремонтне активности треба да се заврше до 15. новембра. Сада се трудимо да пре званичног почетка ремонтне сезоне на багеру ЕШ-10 обавимо послове на дреглајн багерима. Тренутно демонтирамо базу багера и санирамо централну осовину и њену чауру улежишћења. Започете и друге планиране активности на дреглајн багерима преместићемо у вансезонски период, односно за новембар и децембар, уколико их не завршимо током ремонтне сезоне, објаснио је Стојковић.

Специјализоване екипе

   Послове на ремонтима обављаће, као и досад, специјализоване екипе радника за поправку рударских машина из ПРИМ-а, радници служби одржавања Копа „Дрмно“, као и запослени у „Косово Обилић“. Овогодишњи производни планови веома су високи и важно је да се ремонти на време и квалитетно обаве. То ће директно да се одрази на повећање временског искоришћења рударске механизације, на продуктивност и остварење производних биланса.

        Планирано је да ремонти за сваки систем трају по 30 дана, али конкретно време за извођење радова биће утврђено непосредно пред почетак ремонта одређеног система у зависности од технолошких потреба и обима захвата.

Share.

Comments are closed.

Skip to content