На Површинском копу „Дрмно“ овогодишњи план ремонта је делимично измењен због  производних планова и повећаних потреба за угљем.

 – Донета је одлука, која је усаглашена са надлежнима из ЕПС-а, да се ремонтне активности убрзају и измене, каже Зоран Стојковић, управник Сектора машинског одржавања који додаје:  – Ремонтне активности свешће се на продужене сервисе, поправке у поступку редовног одржавања и током планских стајања. У складу са новим околностима, предузимамо организационе мере како бисмо за краће време отклонили што више недостатака на машинама. Учинићемо све да одговоримо новим захтевима и да све рударске машине и опрему припремимо за поуздан рад током наредног периода.

Досад су завршени послови на ремонту транспортног система и одлагача који ради у склопу петог рударског система за откривање угља, а у току су обимни послови на поправци багера „СРс 2000/32“, који је ангажован у оквиру тог рударског система за откривање угља.

– Поред санације постојећег лежаја окрета горње градње багера и зупчастог венца, на овој машини биће замењен и редуктор радног точка. Одустали смо од замене радног точка багера управо због скраћења рокова за поправку машина. Отклоњен је и највећи број уочених недостатака на машинама и опреми која је ангажована на откопавању јаловине у склопу трећег рударског система. У последњој декади јуна започети су радови на машинама које се експлоатишу у склопу угљеног система и постројењима дробилане да би почетком јула била покренута  производња угља, с тим што су радови на багеру 800 завршени  крајем  јула због повећаног обима и сложености посла. По окончању радова, и он се укључује у производни процес ископавања угља и попуну депонија како бисмо до завршетка ремонтних послова у термоелектранама обезбедили довољне количине угља, детаљан је Стојковић.

 Метеоролошки услови у протеклом периоду нису погодовали ремонтима , што је утицало на динамику извођења радова. Према предвиђањима метеоролога,  ни предстојеће недеље неће ићи на руку извођачима јер метеоролози прогнозирају  високе температуре.

 -Пред нама су бројни сложени послови које морамо обавити за што краће време. То ће захтевати бољу координацију, организацију и већи напор свих учесника у послу како би машине биле оспособљене  за рад, што је посебно важно у зимском периоду,  истиче Стојковић.

                                                                                                                                                                            Р.Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content