2018-09-05T09:21:41+02:00 5. септембра, 2018. 09:21 |

Ремонти у Термоелектрани „Костолац Б“

Оба блока на мрежи крајем септембра

Ремонтом, осим стандардних радова, биће отклоњена уска грла у производњи, посебно на котловском постројењу и извозу пепела и шљаке.

Стандардни ремонт блока Б2 почео је 28. јула и окончава се данас – 5. септембра, односно 40 дана, а од 23. августа до 20. септембра, у трајању од  29 дана, обавиће се и ремонт блока Б1.

Руководилац Службе одржавања у Термоелектрани „Koстолац Б“ Жељко Илић, указује на то да је блок Б2 већ у застоју и да су први послови завршени:

– Котао је припремљен за чишћење у зонама, где ће се обављати радови, као и за санацију цевног система. После прошлогодишњег ремонта, услед абразије и корозије, појавила су се оштећења на појединим деловима цевног система, па ће и ти делови бити замењени, објашњава Илић.

Највећи радови биће одшљакивање, као и они на млиновима, на ваздушном тракту и вентилаторима. Први извођачи већ су прошли контролу Службе безбедности заштите на раду.

− На турбини имамо стандардни ремонт турбогенераторског система, који подразумева преглед лежајева и вентилских комора у обиму, који је дефинисан дефектажама у претходном периоду, као и радовима, које смо имали током експлоатације. Поред турбогенератора, имамо ремонте напојних и кондензационих пумпи и техничке воде. Један од највећих послова на турбогенераторском постројењу је замена загрејача високог притиска број 6, који није никада мењан. Због тежине загрејача, веће ангажовање биће потребно приликом његовог транспорта, манипулације и подизања унутар објекта. Фирме које изводе радове су искусне и вичне том послу и верујем да неће бити проблема, додаје Илић.

Како наводи, значајни захвати биће и на ревизији, баждарењу, замени арматуре, пошто су се током експлоатације појавила пропуштања арматуре. Потребно је да се све прегледа, санира и доведе у исправно стање. На електропостројењу ће бити обављен стандардни ремонт.

− Након изласка овог блока из ремонта имаћемо адекватну поузданост блока до следеће године, када се планира капитални ремонт блока Б2. Тада ћемо, између осталог, поред увођења система за одстрањивање азот – оксида из димних гасова, на том блоку заменити и знатну количину дотрајале опреме.

Домаће фирме

Највише извођача у ремонту ТЕ „Koстолац Б“ имају компаније, којe дуги низ година обављају ове врсте послова. То су, на првом месту Термоелектране „Косово“ и „ПРИМ“, затим „Феромонт“, „Металмонт“, „Балкан Ниш“, „Термоопрема“…

 

  На блоку Б1 је обим радова мањи него на блоку Б2. Планирани су стандардни послови на котлу, санација цевног система, испитивање судова под притиском, испитивање цевовода високог притиска, ремонт млинова, вентилатора, заштитног загревача ваздуха, одшљакивање, послови на електрофилтерима, системима за транспорт пепела и шљаке. Што се тиче турбогенераторског постројења, планирани су преглед лежајева и вентилских комора, ремонт напојних пумпи, пумпи техничке воде, и ревизија и замена арматуре. У енергетском делу ремонта, обавиће се стандардно испитивање генератора, трансформатора, развода и ремонт електромотора, најавио је Илић.                                                                                                                                                   Р. Н.