2020-08-23T09:48:34+02:00 23. августа, 2020. 09:48 |

Римске топионице у долини Пека (Објављено 25. августа 1972)

Сондажно археолошко истраживање Виминацијума, који се сматра једним од највећих римских војних логора и градова на Балкану (рачуна се да је у трећем веку н.е. имао око 60.000 хиљада становника) већ је дало очекиване резултате. Налази из три геолошке сонде чија су испитивања обављена и откривање зграда Каструма и насеља, утврђивање стратографске слике и садржаја и културних слојеве, откопане керамике, римске гегуле са ознакама IV и Клаудијеве VII војне легије, које су биле стациониране у Виминацијуму , новац, алат и др. говоре да средства у износу од 10 милиона старих динара, које је за ове сврхе Скупштина општине Пожаревац наменски пребацила Општинској заједници културе, нису залуд уложена. Ови почетни резултати омогућавују Археолошком институту Србије, односно Републичком заводу за међународну техничку сарадњу као одговорном југословенском органу за научну кооперацију са иностранством, да закључи повољне аранжмане са Smithsonian Institudion из Вашингтона за финансирање научно-истраживачких радова на Виминацијуму који би трајали 4 до 5 година.

                                                     ТОПИОНИЦЕ ГВОЖЂА, БАКРА И ЗЛАТА

    У долини Пека у селу Бродице на ушћу реке Бродице у Пек, на месту званом „Краку лу Јордан“, екипа Археолошког института Србије под руководством др Владимира Кондића открила је римске топионице злата, бакра и гвожђа. Екипу сачињавају представници Археолошком института Србије, Народног музеја Бора и Пожаревца који са 23 радника непрекидно раде већ месец  дана на откривању монументалне римске топионице чији се локалитет простире на површини од 200X180 метара . До сада су откопани зидови неколико одаја у којима се топило гвржђе, бакер и злато и други метали. Зидови римских топионица, који су дебели два метра, зидани су са малтером, који је приближан садашњем бетону. 

    У овом локалитету откривена су до сада три велика ћупа у којима се вршило топљење руде. Према речима др Владимира Кондића, у остацима шљаке могу се видети остаци злата и одливака чијем квалитету могу позавидети савремени технолошки процеси. Поред тога откопана је хрпа разноврсне римске керамике. У зидинама топионице нађене су античке рударске лампе, алат у чему се посебно истичу римски крампови и импозантни керамички жижци. који су служили за осветљавање просторија.

   Када човек све то посматра не може а да се не диви уметничком обликовању предмета и монументалности грађевина.

   Приликом наше посете овом градилишту,  др Владимир Кондић је указао на то да откривање римских топионица у Бродици има велики значај за реконструкцију поступака добијања гвожђа, бакра и злата у трећем веку нове ере, који су,  како код нас тако и у свету мало познати.

                                                                            ПЕРСПЕКТИВЕ

     Екипа Археолошког института Србије наставиће своја истраживања у Сени и Кучајни где су такође пронађени остаци старих металуршких објеката. За резултате досадашњих археолошких истраживања треба пре свега захвалити Археолошком институту Србије , који је дао екипу, Рударско-топионичарском басену Бор,  који је за ове сврхе уложио 100 хиљада динара и Скупштини општине Кучево, која је за истраживања партиципирала са 25.000 динара. Ова почетна средства од 14.000.000 динара већ су доказала сврсисходност инвестирања.

   Сасвим је сигурно да за финансирање оваквих гигантских подухвата треба удружити средства свих заинтересованих, а у првом реду Републичке заједнице културе, Рударско-топионичарског басена Бор и општина Кучево, Мајданпек, Бор и Пожаревац. Треба очекивати да ће се за даља археолошка истраживања овог подручја заинтересовати, поред општина и Туристички савез Србије као и туристички савези општина, јер ће ова археолошка налазишта без сумње допринети развоју  туризма на подручју Ђердапа.

                                                                                                                                             Чеда Драгојевић