2020-01-11T10:21:10+01:00 11. јануара, 2020. 10:21 |

РУДАРСКИ СЕКТОР „TE – KO KОСТОЛАЦ“: Створени услови за даљи развој копа „Дрмно“

Година за нама за запослене у огранку „ТЕ – КО Костолац“ била је тешка,   бременита радним и професионалним изазовима, али и берићетна, јер су на крају  дошли резултати. Захваљујући реализацији значајних стратешких циљева обезбеђени су услови за даљи развој копа „Дрмно“.

Упоредо се радило у неколико праваца: на остваривању производних планова, стварању услова за рад основне рударске механизације, реализацији инвестиционих пројеката и решавању проблема недостатка производних радника.


– У овој години испунили смо основне задатке који су били пред нама, каже Веселин Булатовић, директор за производњу угља у огранку „ТЕ-КО Костолац“ .

– Производња угља је током године била стабилна, континуирана и квалитетна, тако да су на крају године укупни ефекти на нивоу биланса од око девет милиона тона. Очекивања су да у другој половини децембра, по кратању ревитализованог блока Б2, повећамо производњу угља, која је у првој половини децембра била делимично мања због пуних депонија. У 2019. години успели смо да обезбедимо и извесне количине угља за потребе рада ТЕ „Морава“ из Свилајнца и ТЕНТ-а из Обрановца. Нисмо имали проблема са издвајањем и испоруком комадног угља за широку потрошњу. План је био на нивоу од 150.000 тона, али је сигурно да ће бити премашен, рекао је Булатовић.

Веселин Булатовић

Како је извесно да без оригиналних делова нема ни поузданих машина, на нивоу ЕПС-а су започете активности које треба да омогуће да се набављају такви делови.

-Наша идеја је да се купе оригинални делови и да се они током 2020. уграде како би се са овим машинама обезбедила потпуна поузданост. Били смо принуђени да урадимо вертикалну прерасподелу машина које ће помоћи доњим системима који раде на директном откривању угља.То је услов за одржавање стабилног рада угљеног система током наредног периода, објашњава Булатовић.

Очекивања рудара су да ће у првом кварталу 2020. копу „Дрмно“ бити испоручена сва неопходна механизација. Реч је о шест булдожера, три цевополагача, четири утоварне лопате, три ровокопача и четири дизалице. То ће повећати погонску спремност тешке механизације и степен логистичке подршке производном процесу.

– Хвала Милораду Грчићу, вршиоцу дужности директора ЈП ЕПС, који је у потпуности схватио наш дугогодишњи проблем недостатка производних радника и што је одобрио пријем нових младих људи. Око стотинак радника, багериста и тракара, који су завршили приправнички део обуке пре неколико месеци, укључено је у производни процес рада копа „Дрмно“. Пријем радне снаге је настављен, што је од непроцењивог значаја за рад копа у будућности. Важно је да се то ради у континуитету, јер нама из године у годину одлази у пензију између 90 и 100 радника, истиче Булатовић.

План инвестиција у 2019. години је реализован у потпуности. Завршен је шести рударски систем, који је у функцији проширења производних капацитета копа „Дрмно“ са девет на дванаест милиона тона угља годишње. Систем ће максималне ефекте дати већ почетком 2020. Откопаваће западни део лежишта и напредоваће око 500 метара. Управо је због тога било веома важно да се припреми терен у правцу напредовања багера.

– Испред фронта рударских радова раскрчен је простор под шумом око кличевачког Дунавца, који је измештен и из кога је евакуисана вода. У току је вађење пањева и уређење терена испред вршне јаловинске етаже. Пуштена је у рад нова, 16. линија за предодводњавање копа, завршени су истражни геолошки и хидрогеолошки радови за две нове линије бунара. Жеља нам је да убрзамо динамику изградње објеката за дубинско одводњавање копа како бисмо дефинитивно ухватили корак да испред фронта радова имамо стално две линије бунара у раду и на тај начин створимо што повољнију средину за рад рударске механизације, сазнајемо од Булатовића који речи хвале за све оно што је у прошлој години остварено има и за запослене у издвојеним предузећима РИО, Аутотранспорт и Георад.

– Такође, хвала и свим извођачима радова који су својим ангажовањем били на висини задатака и допринели да сви заједно остваримо планиране задатке, рекао је на крају разговора Веселин Булатовић.

Р.Н.