Ван снаге Одлука о месним заједницама

IMG_5560            На седници Скупштине градске општине Костолац одржаној прошлог четвртка, након краће дискусије донета је Одлука о престанку важења Одлуке о месним заједницама. Иста Одлука донета је претходно на седници Скупштине града Пожаревца и ово је било усклађивање са матичном локалном самоуправом. Суштина Одлуке је да се њоме овлашћује Општинско веће да именује привремене савете месних заједница и да актом о именовању савета одређује састав, број, мандате и задатке члановима привремених састава.

Разлози за суспендовање старе Одлуке о месним заједницама леже у потреби усклађивања са Законом о локалној самоуправи као и Законом о јавној својини. Осим усклађивања, од новог начина формирања савета месних заједница очекује се и више ефикасности у функционисању и смањење трошкова. Предлог  овакве Одлуке на седници Скупштине у Костолцу образложио је председник Ненад Марковић:

            -Разлози за доношење ове одлуке и израду нове о месним заједницама налазе се у потреби усклађивања са изменама и допунама Закона о локалној самоуправи који је прошао јавну расправу. Наиме, овим изменама и допунама закона ближе се уређују питања од значаја за рад и функционисање месних заједница, ближе се дефинишу надлежности органа месних заједница и њиховог односа са органима општине. У року од шест месеци донеће се нова одлука о месним заједницама, а самим тим спровешће се нови избори за савете месних заједница. Након доношења ове одлуке, која ступа на снагу 10. марта, Веће градске општине Костолац ће приступити њеном спровођењу. Најједноставније, овим се стварају услови да се избори за савете не одржавају два пута у кратком временском периоду и на овај начин се за шест месеци пролонгира функционисање савета месних заједница.

IMG_5565            Нове савете месних заједница Кленовник, Петка, Острово и Стари Костолац, који територијално припадају Градској општини Костолац изабраће Општинско веће, вероватно већ на наредној седници. Градска општина ће обезбедити из буџета и финансијска средства за њихово функционисање и материјалне трошкове према броју становника и величини територије. Месне заједнице су у обавези да подносе извештаје о раду органима ГО Костолац.

            Ова Одлука је ограничена на рок од шест месеци након чега ће бити расписани избори за нове савете месних заједница.

            За Одлуку о престанку важења Одлуке о месним заједницама на седници је гласало 15 од 18 присутних одборника. Скупштина ГО Костолац, иначе укупно има 21 одборника.

            Костолчани су скупштинским гласањем допунили и Одлуку о оснивању своје једине установе, Културно – спортског центра. Наиме, унет је члан Статута којим се омогућава исплата накнаде члановима Управног и Надзорног одбора на месечном нивоу.

            Одборници су дали и сагласност да спортска организација „Партизан“ користи име града у називу. Од сада ће, и због промена које је донео Закон о спорту, пуно име бити, како је објаснио председник Општине Иван Савић, Гимнастички клуб „СО Партизан Костолац“.

Антрфиле

Један портрет број 5565 са потписом: Иван Савић     Овај антрфиле подигни у врх главног текста

ИВАН САВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ:

                       Реконструкција спортских терена и уређење плаже

            Одговарајући на одборничка питања председник ГО Костолац, Иван Савић је нагласио да се у овој општини поштује Закон о спорту и да су средства за ову годину расподељена по критеријумима који су унапред утврђени правилником као и да ће клубови – кориснци, по истеку од 6 месеци подносити извештаје. Такође, рекао је он, на основу истог закона ангажовано је осам професора физичке културе да раде у клубовима са децом  узраста до 16 година. Од оваквог стручног рада очекују се резултати. Када је о спорту реч, најавио је реконструкцију спортских терена и уређење плаже „Топољар“ за које су конкурси за јавне набавке завршени уз доста пријављених понуђача.

            Председник Савић је потврдио информацију одборнице Мирјане Филиповић да су од 1. фебруара у Костолцу, у пилот програму ангажоване две геронтодомаћице и да ће од 1. априла, на основу броја заинетерсованих, започети њихов професионални рад на подручју ове Градске општине.

Share.

Comments are closed.

Skip to content