У зимском периоду, када температуре падају испод нула степени, може доћи до смрзавања и озбиљних оштећења мерних уређаја (водомера) и унутрашњих водоводних инсталација уколико се исти не заштите правовремено и на одговарајући начин.

Заштитом и топлотном изолацијом мерних уређаја избегавају се смрзавања водомера и цеви као и хаварије и прекиди у водоснабдевању и трошкови санације.

У Јавном предузећу „Водовод и канализација“ корисницима саветују  да за изолацију својих мерних уређаја користе неки од термоизолационих материјала попут стиропора, дасака или стаклене вуне, јер крпе које се понекад користе нису довољна заштита. Такође, препоручује се корисницима да провере да ли су поклопци на водоводним шахтовима добро затворени и да их не отварају на ниским температурама како не би дошло до смрзавања водомера и воде у цевима.

Треба повести рачуна и о водоводној инсталацији и превентивно извршити топлотну изолацију цеви у просторијама домаћинстава које се слабије или у опште не греју.

Дворишне чесме би требало искључити када је мраз, а дворишне водоводне инсталације које воде до њих, гаража и других просторија које се не греју требало би испразнити или превентивно и благовремено заштитити.

Посебна пажња треба да се обрати на објекте у којима се периодично борави, викендице и друге празне куће  у којима у зимском периоду нема потрошње воде. Препоручује се да се затвори вода пре зимског периода и проконтролишу инсталације и водомери и испусти вода како не би дошло до смрзавања и пуцања водомера и цеви.

ЈКП „Водовод и канализација“ подсећа да су корисници у обавези да се старају о унутрашњим водоводним инсталацијама, од водомера ка објекту и у самом објекту, и да спрече свако оштећење водомера. Из истог разлога корисници и сносе трошкове санације унутрашњих инсталација уколико дође до хаварије на њима, али и замену водомера уколико дође до пуцања истог услед смрзавања.

 ЈКП “Водовод и канализација” је у обавези да одржава прикључне водоводне цеви до водомера са уличне стране, док је обавеза потрошача да брину о делу кућног прикључка иза водомера и одржавању водомерног шахта чистим и доступним за очитавање и евентуалне интервенције.

Уколико ипак дође до пуцања водомера корисници треба да се обрате Служби наплате  где ће им према важећем ценовнику бити издат предрачун за баждарење смрзнутог водомера, а након уплате тог износа биће извршена и замена водомера.

Све додатне информације корисници могу добити на један од бројева телефона Службе наплате 012/555 801 локал 110 или 0800/102 012.

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content