2019-11-25T11:33:11+01:00 25. новембра, 2019. 11:33 |

САОПШТЕЊЕ: Замена дозвола за пловеће објекте

Из Градске управе Града Пожаревца обавештавају да ће замену образаца дозвола за управљача и руковаоца чамаца, односно, морнара на пловећем постројењу, на захтев странке, вршити Лучка капетанија Смедерево. Рок је до 31. децембра 2019. године, а у саопштењу се наводи:

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе Лучка капетанија Велико Градиште обавештава грађане, привредне и јавне субјекте који руководе или управљају језерима и рекама, категорисаним водним путевима за пловидбу пловила за рекреацију, а који поседују образце дозвола за управљача и руковоаца чамаца, односно, морнара на пловећем постројењу, издатим у складу са Правилником о програму и начину полагања стручног испита за стицање звања управљача и руковаоца чамца и Правилником о начину стицања стручне оспособљености и о програму стручних испита посаде одређених пловних објеката, да ће Лучка капетанија Смедерево, на захтев странке, извршити замену наведених дозвола за одговарајуће обрасце дозвола за управљача чамцем које се издају у складу са Правилником о условима које морају да испуњавају лица за управљањем чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, програму и начину полагања стручног испита, као и обрасцима, садржини, начину издавања и трајања дозволе за управљање најкасније до 31. децембра 2019. године.

На основу наведеног произилази да имаоци страних образаца дозвола за управљача и руковаоца чамаца, односно, морнара на пловећем постројењу, након протека законом предиђеног рока за подношења захтева за замену старог за нови образац дозволе за управљачем чамцем, „А“ или „Б“ категорије, као и међународне дозволе за управљање пловилом за рекреацију, Лучка капетанија неће вршити замену после 31. децембра 2019. године.