2018-12-24T23:58:44+01:00 24. децембра, 2018. 23:58 |

СЕДНИЦА СО ПЕТРОВАЦ: Буџет премашио милијарду динара

Усвојени буџет Општине Петровац за 2019. годину премашио је милијарду динара, односно укупни обим буџета износи 1.131.360.000 динара. Од тога приходи чине милијарду динара, пренета неутрошена средства 31.360.000 динара и кредитно задужење 100 милиона динара. Дефицит од 102.827.450 динара биће покривен из пренетих неутрошених средстава и кредитног задужења.

            -Када смо пројектовали приходе пошло се од остварења за првих 9 месеци, пројекције за наредна 3 месеца и увећања од 6,9 одсто које је одобрило Министарство финансија на основу номиналног раста бруто друштвеног производа. Расходе и издатке сврстали смо у 15 програма и највише је заступљен програм – опште услуге локалне самоуправе са 377.508.774 динара. У оквиру програма – организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура издваја се 244.091.042 динара и акценат је стављен на текуће поправке, одржавање и капиталне пројекте. Следе предшколско образовање са 102.192.780 динара, основно образовање са 92.993.120 динара, развој спорта и омладине 68.926.880  динара. Овом одлуком износ од 58.423.000 динара припао је програму развоја културе и информисања и у оквиру њега финансирају се Завичајни музеј, Народна библиотека, Културно – просветни центар и сва удружења из области културе. За комуналну делатност опредељено је 34,7 милиона, развој туризма 12.061.584 динара, политички систем 45.119.728 динара, социјалну и дечију заштиту 36.460.000 динара, здравствену заштиту  15.582.529 динара, заштиту животне средине 8.402.400 динара, пољопривреду и рурални развој 7 милиона, енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије 6 милиона динара, истакла је Јадранка Младеновић, начелница Одељења за финансије и буџет.

            Када се говори о приходима највећи су трансфери од Републике у износу од 426.400.000 динара, порески приходи су планирани на нивоу од 399.100.000 динара и непорески приходи у износу од 174.500.000 динара.

            Последњим ребалансом у 2018. години промењен је укупан обим буџета за 8.477.921 динар, из разлога јер је смањен капитални трансфер у корист нивоа Општине. Ради се о средствима за исплату ПДВ-а који уплаћује Канцеларија за управљање јавним улагањима преко општинског рачуна. С обзиром да та средства неће бити уплаћена у овој години било је потребно да се у овом тренутку скину, и биће формирана идуће године када легну на рачун. Остале промене се односе на расходни део буџета, тако што се   средства у износу од 16.393.975 динара која после спроведених јавних набавки нису искоришћена, усмеравају на санацију штета насталих после елементарних непогода.

            Председник СО Миланче Аћимовић истиче да пошто се у буџету за 2019. годину јавља дефицит од 102 милиона динара, за извођење инфраструктурних радова Општина ће се кредитно задужити у висини од 100 милиона динара.

            -Такође,  испоштовали смо све финансијске планове директних и индиректних буџетских корисника и сматрам да ћемо у 2019. години урадити још више инфраструктурних пројеката, иако је текућа година једна од најбољих по питању улагања. Последњом корекцијом овогодишњег буџета неискоришћена средства из јавних набавки пребачена су за санацију последица поплава, тако да ће износ од 40 милиона динара до 31. децембра бити исплаћен извођачима за извршене радове, казао је Аћимовић.

            У наставку седнице одборници су дали зелено светло на кадровски план Општинске управе за 2019. годину, одлуку о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе за 2018. годину, одлуку о регресирању трошкова целодневног и четворочасовног боравка деце која похађају припремни предшколски програм, одлуку о комуналним таксама и стављена је ван снаге одлука о накнади за заштиту животне средине. Послови управљања јавним и некатегорисаним путевима поверени су ЈКП „Паркинг сервис“ и усвојени су програми пословања КЈП „Извор“ и ЈКП „Паркинг сервис“ за наредну годину. За члана Школског одбора Средње школе „Младост“ именована је Виолета Стојковић из Петровца.

                                                                                                                                                                                 Д.Динић