2021-01-10T11:25:09+01:00 10. јануара, 2021. 09:33 |

Школа која се непрестано модернизује и развија

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА“ КОСТОЛАЦ

Регионална Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу јединствена је у овом делу Србије по образовним профилима које школује. Посебно је значајна чињеница да су управо ти кадрови реална потреба привреде ових простора, али подједнако и широм наше земље и света, јер је реч о занимањима која су у основи даљег развоја глобалне привреде. Самим тим, ова се школа далеко лакше од многих других прилагодила реализацији наставе на даљину и максималној искоришћености информационо – комуникационих технологија. Чак је и из ових отежавајућих околности, изазваних епидемијом вируса ковид – 19, колектив, предвођен директором др Гораном Несторовићем, заједно са ученицима, „извукао“ максимум из образовног процеса и изнедрио поуке и закључке од дугорочног значаја, поново доказујући да је реч о школи која се непрестано развија и модернизује.   ЗАНИМАЊА БУДУЋНОСТИ

Директор др Горан Несторовић

– Рекао бих да родитељима и ученицима успевамо да покажемо колико су нова занимања важна за будућност, да нешто што је традиционално мора или да се реформише или једног дана да се угаси и да се пређе на нешто ново. Тиме се водимо и у нашем раду, приступу наставним јединицама, као и приликом планирања даљег развоја школе. Присутно је све израженије интересовање за профиле који су део образовног процеса у Техничкој школи у Костолцу. На тај начин, ова школа даје велики допринос нашој средини, али и далеко шире, истиче директор др Горан Несторовић, и додаје: 

– Ако говорим из угла родитеља, сматрам да је важно да родитељи често разговарају са децом о избору образовног пута, уз узимање у обзир успеха детета и показаних интересовања током основне школе. Наравно, родитељ треба да има план за своје дете, али и да уважи став и мишљење детета. Уколико се дете опредељује и има више афинитета према техничким наукама, показује креативност у сфери Информационо – комуникационих технологија, онда Техничка школа у Костолцу може да понуди најбољи и најобухватнији пут ка стицању знања и постигнућа у тим областима. 

Техничка школа са домом ученика у Костолцу школује младе у три подручја рада, у електротехници, рударству и машинству, пратећи савремене трендове данашње привреде. Целокупна ситуација са пандемијом корона вируса показала је у којој мери се данашњи свет ослања и зависи од информационо – комуникационих технологија, али изнад свега, да су та знања и вештине заправо једина улазница у нама ближу и даљу будућност. У таквим околностима, посебну флексибилност показале су техничке школе, односно њихови ђаци и наставни кадар. 

Нешто што свакодневно раде само су проширили и кабинете и учионице преселили у домове ученика, јер се у овој школи већ примењују савремене технологије у свим наставним предметима. 

Иначе, Техничка школа у Костолцу има статус регионалне, јер ниједна друга на територији Браничевског округа нема образовне профиле као костолачка школа. Специфичност је и то да су поља образовања прилагођена, пре свега, привреди која постоји у Костолцу, али и широм земље и света. 

Ове школске године у Техничку школску је уписано 31 одељење, а укупан број ђака је 700.  

ОНЛАЈН НАСТАВА И ПАМЕТНА ШКОЛА

У овој школи су из актуелних тешких околности успели да „извуку“ максимум и остваре значајне креативне искораке који су резултат синергије знања, искустава, креативности и праксе подједнако наставника и ученика. 

У реализацији наставе на даљину примењена су два модела, комбиновани и онлајн, све до 27. новембра, када је почела искључиво онлајн настава. 

– Током другог полугодишта протекле школске године, која је скоро цела протекла у ванредном стању, усавршили смо наставу на даљину и унифицирали систем рада. Опеделили смо се за ИКТ платформу, Гугл учионицу (Google Classroom“), док за интерактиван рад користимо Гулл састанке (Google Meet) и Зум (Zoom). Наравно, то су плаћене верзије, тако да је мрежа стабилна и безбедна од евентуалних напада са стране, дакле, са загарантованом аутономијом школе и сигурношћу података. Све то, као помоћни алати, прате и друге платформе које су део свакодневице свакога од нас. Морам да похвалим и своје колеге и колегинице због разумевања и посвећености коју показују према целокупној ситуацији, у сваком смислу, каже директор др Несторовић и наставља:  

– Све време смо настојали да уочавамо евентуалне недостатке и извлачимо поуке и закључке. Пратимо резултате рада које на стручним већима и Педагошком колегијуму анализирамо како бисмо дошли до закључака о стандардима квалитета и постигнућа у образовању. Поштујемо наставни план и програм, али покушавамо да деци отворимо и што више видика на пољу информационо – комуникационих технологија и подстакнемо их да и сами продубљују сазнања. Сада се већ дошло дотле да су чак и родитељи наших ђака едуковани. 

– Целокупа ситуација је показала колико су наши ученици интелигентни, заинтересовани и надарени. Изузетно су се брзо уходали и одлично се показали. Почели су и они нама да дају извесне идеје и предлоге, тако да су врло активно укључени у целокупан процес. Све то нам је омогућило и да започнемо пројекат формирања тзв. „паметне школе“, што омогучује управљање ресурсима школе на даљину.

– Суштински помак, ширих размера, који се догодио у овим изнуђеним околностима изазваних епидемијом, јесте убрзани процес дигитализације најширих размера. Исход после пандемије, у позитивном смислу, јесте да ћемо имати средину која ће далеко брже и лакше усвајати тековине техничко – технолошких достигнућа, закључује наш саговорник. 

УЛАГАЊА У ИНОВАЦИЈЕ

Школа је од Града Пожаревца добила шест ЦНЦ машина

Директор Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу и председник Актива директора средњих школа на територији града Пожаревца др Горан Несторовић наглашава да је Град Пожаревац јако заинтересовани за стање и потребе свих школа. У том смислу, истиче да све школе од Града добијају буџет довољан за функционисање. 

– Наша локална самоуправа, у односу на неке друге средине, показује далеко веће интересовање и обезбеђује значајна средства за унапређење степена опремљености школа и квалитета образовања, каже он и наставља:  

– Као друге школе на територији града Пожаревца, тако и Техничка у Костолцу добија за текуће одржавање, поправке, набавку основних средстава рада, што је довољно за одржавање постојећих капацитета. Међутим, осим тога, Град сваке године обезбеђује школама и средства за неку капиталну инвестицију. За ову годину бих у нашој школи истакао набавку шест ЦНЦ машина. Градоначелник Саша Павловић је тим поводом отворио нову просторију, уређену за рад на ЦНЦ машинама. Иначе, замисао је да се оне  користе у оквиру активности Ученичке задруга, која за сада, услед епидемије, не може да функционише у пуном капацитету. Активности се одвијају онлајн, а оно што ученици не могу да ураде, завршавамо ми уместо њих. 

– Иначе, осавремењавање наставе је константан процес, стално обнављамо опрему, средства за наставу, рачунаре и пратимо иновације. Циљ нам је да без обзира на то каква ће ситуација бити, наставницима обезбедимо потребна средства за рад и у наредној школској години намеравамо да за наставнике обезбедимо лаптопове. У наредном периоду нас од капиталних инвестиција очекују радови на спољној фасади, наставак опремања Дома ученика, а потом и послови на текућем годишњем одржавању, најављује директор школе и наглашава да се све време, осим на унапређењу наставе, такође ради и на ваннаставним активности, у чему је посебан фокус на спортовима. 

Несторовић указује на то да школа има и ученике из друштвено осетљивих група, оне који немају услове да прате све што ова установа може да понуди својом инфраструктуром: 

– Настојимо да такву ситуацију решимо налажењем нових приступа како би се остварила што квалитетнија и садржајнија комуникација. У случајевима где ђаци немају услове да сасвим испрате реализацију онлајн наставе излазимо у сусрет тако што наставници припремају материјал за њих, који потом остављају у фотокопирници како би га ученици преузели. Такође се ступа у комуникацију са родитељима, а са неким ђацима се организује и директан сусрет, уз поштовање свих мера заштите од заразе. 

Један од видова подршке у таквим случајевима јесте и одлука школе да се приходи које остварује Ученичка задруга усмере ка ђацима из осетљивих група, а потом и најбољим ученицима, као награда за успех, што је недвосмислено дело друштвене одговорности и солидарности.  

– У околностима које су нас задесиле врло су важни сталоженост, дисциплина, емпатија и позитивно размишљање. Уосталом, здраве мисли јачају личност, али и имунитет, истиче др Горан Несторовић пожелевши  свима  да у 2021. години позитивних размишљања, да поштују и воле људе око себе и да сви скупа победоносно изађемо из ове тешке ситуације која је задесила цео свет.

А. М.