2020-05-15T23:58:50+02:00 4. марта, 2020. 12:49 |

Школа родитељства

ДОМ ЗДРАВЉА У ПОЖАРЕВЦУ У ОКВИРУ ДРУГОГ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ

У оквиру Другог пројекта развоја здравства Србије чији је циљ побољшање ефикасности и квалитета здравствене заштите, Министарство здравља и Међународна банка за обнову и развој, Дому здравља у Пожаревцу определили су средства за рад Школе родитељства, као и спровођење обуке за психофизичку припремљеност трудница за порођај. Вредност гранта је 2.826.515 динара.

Координаторка пројекта др Весна Лакић, специјалиста гинекологије и акушерства, напомиње да је на подручју града Пожаревца основни проблем недостатак мотивације трудница за похађање Школе родитељства, која иначе постоји и ради од 2016. године. 

Такође је као проблем навела и слабу информисаност локалне заједнице о раду Школе и низак проценат обухвата трудница групним здравствено – васпитни радом кроз предавања које стручно особље спроводи у Школи родитељства. 

Са друге стране, постоји и проблем изостанка психофизичке припреме трудница за порођај због недостатка едукованог кадра. 

– Пожаревац на годишњем нивоу има око 500 – 550 трудница. Општи циљ пројекта је да се повећа обухват свих трудница ефикаснијим радом Школе родитељства, али и да се уведе нова процедура психофизичке припреме за порођај. Реализацијом одобреног пројекта обезбеђују се материјална средства за набавку потребне опреме за едукацију кадра, три медицинске сестре патронажног смера које ће похађати Школу обуке за психофизичку припрему за порођај. 

                                      Др Весна Лакић, специјалиста гинекологије и акушерства

– На располагању нам је материјал у сврху промоције пројекта Школе и психофизичке припреме за порођај, а обезбеђена је и опрема неопходна за спровођење ових активности. Прави бенефит овог пројекта требало би да буде да проценат обухвата трудница које долазе на психофизичку припрему за порођај подигнемо на бар половину трудница. Школу родитељства до сада похађало је око 15 одсто парова, а циљ нам је да се овај број повећа за још 50 посто. Такође, наш задатак је да допринесемо да се код трудница смањи број компликација у трудноћи, појава шећерних болести или повишеног крвног притиска, истиче др Весна Лакић.

 

Информације за будуће мајке на сајту Дома здравља

Заинтересоване труднице за Школу родитељства обраћају се изабраним гинеколозима који их укључују у даљу процедуру. Све информације о начину рада Школе будуће мајке могу пронаћи на сајту пожаревачког Дома здравља са тачним временским распоредом и терминима за поједине врсте предавања.

 

Када је реч о предавањима на тему психофизичке припремљености трудница са њима ће активности почети у априлу, након едукације кадра.

Пројектом је предвиђена и посета породилишту Опште болнице како би се свака трудница по завршетку предавања и психофизичке припреме и практично упознала са свим фазама које је очекују почев од уласка у салу за порођај преко фазе самог порођаја па до постпорођајног периода и дојења бебе. 

Крајњи циљ пројекта је да се труднице информишу о једној новој ситуацији коју многи дефинишу као друго стање, како би се отклонио сваки страх од онога што предстоји током девет месеци и непосредно после рођења детета. Школа родитељства, како само име каже, подразумева оспособљавање оба родитеља, како мајки тако и очева, а и у самој психофизичкој припреми за порођај такође могу учествовати и очеви.   

М. П.

Мишљења која су овде изнета одражавају ставове аутора и не представљају обавезно и ставове Другог пројекта развоја здравства Србије и Додатног финансирања за Други пројекат развоја здравства Србије, Владе Републике Србије или Светске банке.

Подршка за остварење овог пројекта обезбеђена је кроз грантове за пројекте у оквиру Другог пројекта развоја здравства Србије и Додатног финансирања за Други пројекат развоја здравства Србије преко Владе Републике Србије из средстава зајма Светске банке.