На седници локалног парламента у Петровцу разматрано је 20 тачака дневног реда, а најпре је усвојен први овогодишњи ребаланс, који је према речима председника Скупштине општине Миланчета Аћимовића донет из разлога што средства која нису распоређена 31. децембра прошле године, морају да се распореде по позицијама за трошење у овој години. Ту се пре свега ради о наменским средствима два фонда и наменским средствима која се тичу пројеката који нису завршени у 2018. години. Такође, постоји и повраћај неутрошених средстава за јавне радове од Националне службе за запошљавање у висини од 1,6 милиона динара. Та средства ће кроз Локални акциони план за запошљавање који је донет на овом заседању бити искоришћена за јавне радове у текућој години.

ФОРМИРАНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Потом је усвојена одлука о Општинској управи, а разлог за њено доношење лежи у чињеници и потреби за формирањем унутрашње уже организационе јединице која се бави пословима локалног економског развоја. Посебан одсек радиће у оквиру Одељења за планирање и развој као и до сада, а формира се из разлога што приликом конкурисања код министарстава и страних донатора један од критеријума јесте постојање овакве уже унутрашње организационе јединице. Такође, од сада ће се одсек за намештенике звати одсек за техничке послове, док ће се одсек за матичне књиге називати одсек за грађанска стања.

У наставку седнице одборници су дали зелено светло на одлуку о накнадама за коришћење јавних површина, одлуку о постављању и уклањању објеката привременог карактера на површинама јавне намене, одлуку о боравишној такси, одлуку о изменама одлуке о постављању и уклањању башти, одлуке о давању сагласности на прибављање непокретности у јавну својину Општине Петровац уговором о поклону и непосредном погодбом. Такође, усвојени су извештаји о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ и КЈП „Извор“ за четврто тромесечје 2018. године, развојни план мреже јавних основних школа на територији Општине Петровац и одлука о мрежи јавних основних школа. Дата је сагласност за куповину новог возила Предшколској установи „Галеб“ и Културно – просветном центру.

У оквиру кадровских решења за вршиоца дужности директора Дома здравља именован је др Есидол Перић, док ће Борис Гвоздић бити овлашћено лице за учешће у преговорима ради закључивања колективног уговора Дома здравља. Именован је и нови члан Школског одбора Средње школе Младост. На самом почетку заседања верификован је мандат одборнику Љубиши Степићу из Дубочке, који је на то место заменио досадашњег шефа Одборничког клуба СПС Радишу Драгојевића због подношења оставке. Такође, Одборнички клуб СНС-а појачан је за још једног одборника, Зорана Томића који је приступио из редова социјалиста.

Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content