За багер „SRs 2000/28“ на копу „Дрмно“ набављена је софистицирана опрема за компензацију реактивне енергије с циљем унапређења енергетске ефикасности. Наредни корак је уградња ове опреме. 

      − Ефекти мера енергетске ефикасности показаће се поређењем садашњег стања и постигнутих резултата након уградње опреме и њеног пуштања у рад. С обзиром на технолошку структуру Површинског копа „Дрмно“ и развој нових технологија у електротехници, било је потребно повећање енергетске ефикасности, истиче Зоран Миладиновић, помоћник директора Дирекције за производњу угља за електротехнику.

        У протеклом периоду урађена је анализа степена енергетске ефикасности на основу обрачуна потрошене реактивне енергије, а снимљен је и тренд дијаграма активне и реактивне снаге на појединим рударским машинама у оптерећеном стању. Добијени резултати додатно су подржали доношење одлуке о набавци софистициране опреме.

      Поред дугогодишњих ревитализација основне рударске механизације, менаџмент Дирекције за производњу угља одобрио је један овакав подухват за подизање енергетске ефикасности у неколико праваца. Он је укључен у све рударске пројекте и студије које представљају основ за производни развој ПК „Дрмно“, објашњава Миладиновић.

Зоран Миладиновић

       При набавци нове основне рударске механизације дефинисана је примена фреквентних претварача на основу критеријума датих у студији за увођење фреквентних претварача на ПК „Дрмно“. Постављене су смернице као на површинским коповима у Немачкој. Захваљујући томе, око 100 МW инсталисане снаге погона засновано је на фреквентним претварачима.

      − Приликом набавке нових електромотора већих снага захтева се испорука електромотора веће енергетске ефикасности. Основна рударска механизација заснована је на индуктивним потрошачима и главни је извор генерисања реактивне компоненте снаге. Реактивна енергија смањује поузданост и ефикасност снабдевања рударских машина електричном енергијом, то је скупа енергија и представља трошак од ког нема производне користи, додаје Миладиновић.

      Потписан је и уговор за опремање одлагача „7200/1“ са сопственом компензацијом реактивне енергије, што значи да ће у наредном периоду и ова рударска машина повећати енергетску ефикасност.

      Према речима Миладиновића Стратегија развоја енергетске ефикасности на копу предвиђа и мониторинг ефикасности јаловинских система ради остваривања високих производних циљева. ПК „Дрмно“ може да започне израду плана енергетске ефикасности на три система: шестом, петом и другом БТО систему. У току је објављивање јавне набавке за повећање енергетске ефикасности другог БТО система и увођење у глобални мониторинг енергетске ефикасности петог и шестог БТО система, применом софистициране опреме и оригиналних софтверских пакета.

       Површинска експлоатација угља и јаловине на копу „Дрмно“ ослања се на рад специфичне рударске механизације. Производни планови и циљеви морају да следе принципе енергетске ефикасности јер се рад рударских машина и опреме већински заснива на потрошњи електричне енергије у производном процесу.   

                                                                                                                                Р.Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content