2019-12-30T09:28:14+01:00 30. децембра, 2019. 09:28 |

Спона у преносу знања до пољопривредника

Образовање и преношење знања пољопривредним произвођачима је једини могући начин за развој њиховог газдинства и унапређење производње. Највећи део одговорности за пренос знања у пољопривреди је на саветодавним службама чији саветодавци имају мисију да стигну до сваког произвођача коме је потребна њихова помоћ. Рад саветодаваца  често није мерљив квантитативним параметрима, али је њихов допринос повећању конкурентности домаће пољопривреде несумњиво велики.

Кроз индивидуалне посете пољопривредним газдинствима, организовањем групних метода рада, трибина, предавања и радионица, десет инжењера пољопривреде током целе године пружају савете и помоћ из области пољопривреде како директно на терену, тако и у просторијама стручне службе. Посебан акценат ова установа ставља на едукацију пољопривредника кроз предавања по селима браничевског округа у току зимског периода, од децембра до половине марта.

            Традиционално, сваке године у последњој недељи фебруара организује се Зимска школа која окупља велики број еминентних стручњака из свих области пољопривреде са циљем да своја знања и искуства пренесу пољопривредним произвођачима. Предавања су углавном о најактуелнијим темама које занимају већину учесника, уз њихово активно учешће.

            -У години иза нас организовали смо три велика демоогледа пшенице, кукуруза и сунцокрета, резултати са приносима представљени су пољопривредницима и умногоме су им олакшали избор сорти и хибрида за предстојећу сезону. Осим стручних савета, сви заинтересовани произвођачи код нас могу добити и информације о актуелним конкурсима и подстицајима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и помоћ приликом попуњавања различитих образаца и формулара. Такође, ове године одрадили смо 1250 агрохемијских анализа земљишта на територији града Пожаревца и општинама Кучево и Велико Градиште и на основу добијених резултата издавали препоруке о потребној количини хранива за пет најзначајнијих ратарских култура: кукуруз, пшеницу, сунцокрет, соју и луцерку, као и за све воћне врсте. Све анализе у лабораторији су контролисане од стране дипломираног хемичара, истиче Ненад Вујчић, директор ПССС Пожаревац, дипл. инж. сточарства.

                       УНАПРЕЂЕЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Ненад Вујчић

Ове године одабрана газдинства посећена су од стране саветодаваца 438 пута, остала газдинства на терену 723 пута и 821 пут је остварен контакт у Служби. Укупно је одржано 85 предавања, 56 трибина, 8 радионица, 11 посета огледним фармама и издато је 88 билтена, ства.

            ПССС Пожаревац је ангажована и на контроли садног и семенског материјала, а у сарадњи са домаћим и мултинационалним семенским компанијама спроводи и микорогледе кукуруза, као и комисијске огледе испред Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за признавање сорти и хибрида кукуруза, пшенице и трава. Такође, стручњаци ове установе контролишу и присуство карантински штетних организама, као и економско значајних штеточина и патогена на ратарско – повртарским и воћарско – виноградарским засадима по овлашћењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за заштиту биља.

            -Већ дуги низ година ПССС Пожаревац ради на унапређењу сточарске производње са посебним освртом на говедарску производњу, све са циљем повећања производње и квалитета млека, производње меса, телесне развијености грла, повећања броја уматичених односно контролисаних грла, као и повећања броја регресираних првотелки, истиче директор и додаје да ће Служба и у 2020. години наставити са поменутим пословима ради проширења њиховог обима и завршетка акредитације лабораторије за системску контролу плодности земљишта.

                                                                                                                      Д. Динић