На Површинском копу „Дрмно“ у току су послови који треба да обезбеде несметану производњу током зимског периода.

Багер СРс 2000 на другом БТО систему

У западном делу етаже, угаљ се откопава са три багера. Када багер СРс 470 заврши активности на откривању угља у источном делу угљене етаже, биће укључен у производни процес ископавања угља.

Ненад Предић

− На откопним етажама откривке у току је вертикална прерасподела маса за све системе. Због продуженог ремонта багера СРс 2000/1 радићемо још неко време са укупно пет БТО система на откривци. Ово је био разлог што смо багере на откривци вертикално прерасподелили. Багер са шестог БТО система премештен је на етажу петог БТО система, а багер СРс 2000/2 с петог БТО система пребачен је на етажу дугог БТО система. Све ово је урађено како би се ускладила динамика откривања угља, рекао је Ненад Предић, главни инжењер за производњу откривке на копу „Дрмно“.

Када се заврши ремонт багера СРс 2000/1, како каже Предић, систем на откривци радиће у пуном капацитету.

− Континуирано се ради и на померању транспортних система, чиме се обезбеђује даље напредовање рударске механизације ангажоване на ископавању угља. Добру производњу угља очекујемо и у овим условима, тако да ће потребе термоенергетских постројења инсталисаних у Костолцу за угљем бити задовољене, закључио је Предић.

P.H.

Share.

Comments are closed.

Skip to content