2018-02-09T19:00:17+01:00 9. фебруара, 2018. 19:00 |

Штедња у АИК Банци по најбољим условима

АИК Банка обогатила је своју понуду моделом штедње са степенастом исплатом камате, где камата зависи од периода у коме се депозит налази у току орочења, уз више каматне стопе по протеку одређеног периода и гарантоване каматне стопе за протекли период. Предности степенастог модела штедње, поред могућности да клијент оствари вишу каматну стопу на дужи период, јесте и могућност разорочења штедног улога пре истека уговореног рока орочења, уз признавање камате за издржани период. Средства се орочавају на период до 36 месеци, а висина каматне стопе иде до 1.6% годишње.Понудом степенасте штедње, АИК Банка настоји да награди лојалност штедиша, док истовремено пружа осећај сигурности, јер им обезбеђује расположивост средстава у сваком тренутку уз исплату атрактивне камате.

АИК Банка је међу штедишама препозната као капитално јака и стабилна банка, па самим тим сигурна и поуздана за штедњу, пре свега због односа према клијентима и услова штедње, који су у АИК Банци међу најповољнијима на тржишту годинама уназад. Поверење грађана у АИК Банку огледа се и у укупном износу штедње који је достигаоизнос од 800 милона еура.

АИК Банкасве више улаже у развој дигитализације и савремених технологија у функцији банкарског пословања настојећи да својим клијентима обезбеди сигурну и брзу услугу. Захваљујући савременим услугама АИК Банке, клијенти имају могућност уплата на штедњу путем електронског банкарства, као и да располажу средствима онлине и путем платних картица. На овај начин клијенти могу да уштеде време и контролишу своју штедњу са рачунара или мобилног телефона 24 часа дневно, без обзира где се налазе.