2020-11-12T10:43:03+01:00 12. новембра, 2020. 10:43 |

Стипендије за 14 петровачких студената

Општинска Комисија за спровођење конкурса за доделу стипендија студентима, објавила је Конкурс на који се могу пријавити редовни студенти  високих школа и факултета. Стипендије се односе на школску 2020/2021. годину и исплаћиваће се у току трајања редовне наставе, укупно десет месеци. Из буџета Општине овога пута доделиће се 14 стипендија: 11 студенaтима високих школа,  једна студенту Грађевинског факултета на студијском програму Грађевинарство, једна за студирање на Факултету политичких наука – студијски програм Политикологија и једна за редовно студирање на Архитектонском факултету.

Могу конкурисати редовни студенти друге, треће, четврте, пете или шесте године по програму основних академских студија, као и студенти високих школа који су завршили основне струковне студије и уписали се по програму академских или дипломских студија. Најмањa просечна оцена за претходну годину за 11 студенaта високих школа износи 8,50. За студента Грађевинског факултета – студијског програма Грађевинарство, студента Факултета политичких наука – студијски програм Политикологија и студента на Архитектонском факултету, пошто су у питању дефицитарни кадрови, не утврђује се као критеријум најмања просечна оцена 8,50.

        Стипендија се не може користити за поновљену годину студија на истом или другом факултету. Приоритет приликом доношења решења о додели стипендије имају студенти са највишом просечном оценом, а уколико два или више студента имају исту просечну оцену, узеће се у обзир материјално стање кандидата.

          Конкурс је објављен 3. новембра и траје 15 дана до 18. новембра.