Комисија за статутарна и кадровска питања Општине Кучево објавила је 10. јануара 2023. године конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2022/23. годину. Комисија је претходно, у сарадњи са Националном службом за запошљавање као и исказаним потребама предузећа и установа утврдила  дефицитарни кадрови: троје наставника математике, двоје наставника физике, по један наставник географије и историје и двоје дипломираних социјалних радника.

Конкурс  траје до 25. јануара, могу да конкуришу студенти високошколских установа под условом да су држављани Републике Србије, да им је пребивалиште на територији општине  Кучево, да студирају на високошколској установи, да је та високошколска установа акредитована и да студент уписује први пут било коју годину студија првог степена или студије другог степена на високошколским установама. 

      Право на конкурисање има и студент који највише једном у току студија напусти студирање на једној и упише студије на другој високошколској установи или због промене смера буде враћен на нижу годину студија.  

Share.

Comments are closed.

Skip to content