Природно сушење је сушење на отвореном и углавном се користи код самониклог лековитог биља, коре дрвећа и коренова. Овај вид сушења има велики број недостатака, као што је већи простор за манипулацију, сушење зависи од временских прилика, а производ који се добије је неуједначеног квалитета. Често овакав вид сушења захтева и доста времена и људског рада.

       Директно сушење на сунцу је непожељно, јер утиче на губитак боје и разарају се активни састојци. Ветар разноси сушени материјал, али такође и наноси прашину, киша и роса влаже материјал и утичу на његово кварење. Такође, неопходно је обезбедити адекватну простирку на којој ће се сушити материјал, никако не сме бити директно на бетону, трави, пластици, најлону, картону. Најбоље је обезбедити посебан објекат или прилагодити постојећи како материјал не би био у директно изложен сунчевој светлости. Простор треба да је прозрачан, чист, сув, са што бољом природном вентилацијом.

      Савременији начин сушења лековитог биља је вештачко сушење којим се избегавају проблеми и недостаци природног сушења. На овај начин скраћује се и време ове радње и повећавају капацитети. 

      Од особина и врсте лековитог биља зависи режим сушења, односно температура ваздуха и време трајања.  На основу температуре ваздуха којим ће се обављати сушење постоји  сушење хладним, топлим или врелим ваздухом.

      Сушаре могу бити коморне и тунелске. У коморним или шаржним сушарама материјал се слаже на лесе, са одређеном дебљином слоја, а лесе на колица. Технолошки поступак сушења мора се дефинисати за сваку врсту лековитог биља понаособ. За биљне врсте које садрже више етарских уља, температура сушења не би требало да пређе 40°С, али најважније је да не дође до загоревања или губитка боје.

      Оба типа сушаре морају имати генератор који омогућава загревање и транспорт топлог ваздуха, као и могућност несметаног праћења параметара сушења, температуре и влажности ваздуха. 

      Осушени биљни материјал пакује се у чисту и суву амбалажу, тако да буде заштићен од  влаге и спољних фактора. Адекватно осушено, упаковано и ускладиштено лековито биље може да задржи квалитет и више година.

                       Ана Ђорђевић, дипл. инж. прех. технологије у ПССС Пожаревац

Share.
Leave A Reply

Skip to content