У Пожаревцу се сутра (среда 26. септембар)  од 12,00 до 15,00 часова приређује продајна изложба радова корисника пројекта „Подршка успостављању дневне услуге за одрасле особе са инвалидитетом “. Изложба која се одржава  у центру града испред  књижаре «Лагуна» и златаре код кружног тока има за циљ да поред показане креативности оснажи капацитете корисника пројекта тако што ће кроз реализацију ове активности бити обезбеђена средства за реализацију једнодневне екскурзије корисника поројекта. На тај начин корисници програма ће ојачати своје самопоуздање кроз непосредан допринос у реализацији ове активности.

Удружење за неговање здравих стилова живота „Веритас“ у партнерству са Центром за социјални рад и уз финансијску подршку Града Пожаревца реализује пројекат  „Подршка успостављању дневне услуге за одрасле особе са инвалидитетом“.  Циљ програма подршке огледа се у побољшању квалитета живота одраслих особа са инвалидитетом  успостављањем и развојем активности дневних услуга у локалној заједници намењених овој популацији.  Програм подразумева активно учешће корисника пројекта у јавним дешавањима у граду, стварање услова за останак у породици и непосредном окружењу, оснаживање  капацитета ОСИ као и препознавање проблема и потенцијала одраслих особа са инвалидитетом од стране шире локалне заједнице, локалне самоуправе и стручне јавности што у многоме утиче на побољшање квалитета живота ОСИ и њихових породица. У оквиру пројекта као посебне активности издвајају се спортско-рекреативне активности, креативне активности и активности усмерене на сензибилизацију локалне заједнице за потребе ове корисничке групе.

Share.

Comments are closed.

Skip to content