2020-11-29T18:14:22+01:00 29. новембра, 2020. 18:14 |

ТЕ-КО Костолац: Ослонац на домаћу памет

У последњих десет година у костолачким термоелетранама реализовано је неколико десетина пројеката аутоматске контроле и управљања процесом производње што је битно утицало на стабилност производног процеса. Жељко Илић, директор ТЕ „Костолац Б“ истиче да се с правом може рећи да у термоелектрани „Костолац Б“ на оба блока раде паметни софтвери који помажу запосленима у вођењу процеса производње.

Аутоматско праћење и управљање је сада нераскидиви део нових технолошких могућности али и економичности и енергетске ефикасности на оба блока. Посебно је до изражаја дошла имплементација пројеката у последњих пет година.

– Једано најважнијих послова било је спровођење пројекта миграција управљачког система на Б2. Пројекат је реализован у току 2019. године. Пребачен је софтвер са верзије VIW 9000 на верзију VIEW 4. У складу са овим, измењен је и хардвер. Реализација тог пројекта омогућава једноставнију и бржу дијагностику уређаја и симулацију када дође до квара на мерењим, вентилима и клапнама. Радови су поверени предузећу „ИМП Аутоматика“ из Београда, које је тај посао урадило веома добро и то је практично домаћа памет у служби производње електричне енергије код нас, каже Илић и додаје да је урађен и важан пројекат на модернизацији управљања на бунарима сирове воде.

          Већа ефикасност

Аутоматизована су и сва мерења за мониторинг заштите животне средине, која обезбеђују већу ефикасност и управљање процесом производње. То ову термоелектрану сврстава у ред модерних постројења у нашој земљи.

− Пројекат је реализован у току 2018. И 2019. godine. Урађено је управљање радом бунарских пумпи преко фреквентних регулатора, а уграђено је аналогно мерење нивоа и протока за сваки бунар појединачно. На тај начин оптимизован је рад система бунара за производњу сирове техничке воде. И овај посао је водила домаћа фирма „Информатика“ из Београда. Овде се ради о надградњи и усавршавању старих технолошких линија и делова постројења. Планирамо да наставимо са значајним улагањима у аутоматске процесе контроле и управљања, да не говорим о томе да су нова постројења већ самим пројектима потпуно аутоматизована, каже Илић.

 Од нових постројења која су аутоматизована то су пре свега систем за одшљакивање и отпепељивање, систем за одсумпоравање димних гасова, електрофилтеска постројења, а таква ће бити и нова фабрика за пречишћавање отпадних вода.

Р.Н.