Сваке године ТЕ „Костолац Б“ са својих 700 мегавата инсталисане снаге преда електроенергетском систему више од четири милијарде киловат-часова. Стабилан и поуздан рад блокова је основни задатак Одељења техничко-технолошке припреме одржавања турбогенераторског постројења.

– Наша основна делатност је машинско одржавање турбогенераторског постројења које се састоји од турбине, генератора као и свих машинских уређаја у машинској сали. То су све пумпе, мање и веће сложености, као и уређаји који се не налазе само у машинској сали, већ и котларници. Одржавамо и комплетну арматуру средњег и високог притиска различите сложености. Наш посао подразумева планирање одржавања, његово спровођење и подразумева обезбеђивање свих оних резервних делова који су неопходни за одржавање – каже др Далибор Стевић, руководилац Одељења одржавања турбогенераторског постројења, иначе специјалиста коме су инструменти контроле попут кардиолошких инструмената.

После гимназије у Великом Градишту Далибор Стевић је завршио  основне студије на Машинском факултету Универзитета у Београду. Постдипломске студије завршио је пре ступања у радни однос у костолачком огранку ЕПС-а. Докторску дисертацију на Катедри за аутоматско управљање на Машинском факултету одбранио је са темом која се у великој мери односи на термотехнику и размењиваче топлоте.

Што се тиче осталих стручних усавршавања, ту су лиценце Инжењерске коморе Србије из области термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, као и лиценце из области пројектовања и заштите од пожара. Положио сам и стручни испит за Координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта. Моје прво радно искуство било је у Фабрици уља „Дунавка“ у Великом Градишту, где сам радио у служби машинског одржавања, затим сам радио у Сектору за ванредне ситуације као инспектор превентивне заштите, вршио сам надзор заштите од пожара. Последњих седам година радим у Термоелектрани „Костолац Б“, прво на инвестицијама, а затим у Одељењу за одржавање турбогенераторског постројења, прича Стевић.

Ова служба се, иначе, састоји из три дела: турбине и турбогенератора у ужем смислу, затим арматуре и помоћних уређаја.

Бојан Трајковски, дипломирани инжењер машинства, водећи инжењер за турбогенераторе и пумпе у овој Служби, указује да је данашња термоелектрана „Костолац Б“ савремено постројење.

Наш основни фокус се односи на старање и бригу о стабилном функционисању турбогенераторског постројења и на пумпе које се налазе у машинској сали, црпној станици и делом у котларници. Посао машинског инжењера у савременој термоелектрани. као што је наша, захтева велико залагање на више поља, будност и позорност на самом терену, као и континуирано усавршавање и учење. У термоелектрани радим од 2008. године и био сам у прилици да пратим њен развој. Ове године нас чека капитални ремонт на турбогенератору блока Б2, који ће трајати шест месеци. Припреме за овакав ремонт су веома обимне, тако да се документација припремана још од 2017. и прошле године смо имали отварање пристиглих понуда и потписивање уговора, каже Трајковски.

Коректна сарадња са запосленима у самој термоелектрани, као и са бројним подизвођачима, услов је остварења било ког циљ.

У стручној јавности се често говори о напредовању технике и савремене енергетике, али се на крају увек све заврши на констатацији да је људски фактор кључан. Због тога се инсистира на усавршавању радника са средњом школом и инжењерског  кадра. Мора много да се учи и усавршава, то се захтева и од радника са средњом школом и од инжењерског кадра, додаје Трајковски.

За одржавање арматуре у овој служби задужен је Драгиша Несторовић, дипломирани инжењер машинства и водећи инжењер за арматуру, који је похађао и средњу техничку школу у Костолцу, тако да је и пре студија био усмерен ка машинској струци.

Колеге и ја се трудимо да сваки вентил оспособимо, било да су квар пријавиле колеге из производње или је уочен превентивним прегледима, каже Несторовић.

О помоћним објектима стара се група радника на челу са Мирољубом Јовићем, дипломираним инжењером машинства и водећим инжењером за помоћне објекте. Он наглашава да се сваког дана сусреће са најразноврснијим потребама термоелектране и да у овом случају учење и усавршавање није фраза, обзиром на то да је питању сложен посао који захтева максимално знање и ангажовање.

Share.

Comments are closed.

Skip to content