План производње електричне енергије у костолачком огранку у прошлој години  остварен је и премашен за скоро три одсто. Сваки новопроизведени мегават био је важан, број принудних застоја – прихватљив и у складу са тенденцијом у ЕПС-у да из године у годину принудних застоја буде све мање.

Ремонтна сезона костолачких термоелектрана у 2019. години реализована је у складу са очекивањима. Стандардни ремонти су рађени на блоковима А1 и А2, а продужени ремонт на блоку Б1. На блоку Б2 изведен је велики капитални ремонт. Током ремонтовања блок А1 био је ван производње од 25. јуна до 22. јула, а блок А2 од 4. јула до 1. августа. На блоку Б1 је ремонт трајао нешто дуже, од 21. јуна до 23. јула док је у капиталном ремонту блок Б2 био 165 дана, од 6. јула до 19. децембра.

Kада је реч о стандардним ремонтима на блоку А1 и А2 и продуженом на Б1, све планиране активности су тако изведене да се то после и рефлектовало стабилном производњом и одразило на испуњење и пребацивање производног плана у 2019.

У најсложенијем капиталном ремонту, који је рађен на блоку Б2, акценат је стављен на уградњу система за редукцију азотних оксида. Циљ је био да се смањи емисија штетних гасова, заштити животна средина и испоштују законом прописане норме.

Ненад Марковић

– Уграђени су системи за редукцију азотних оксида примарним мерама, урађена је припрема на котловском делу и припрема и уградња система секундарних мера. Б2 је први блок у систему „Електропривреде Србије“ на коме ће се применити секундарне мере за редукцију азотних оксида. Иначе, циљ је да се преко система за редукцију секундарним мерама уђе у норме испод 170 милиграма по кубном метру. Поред уградње система за редукцију азотних оксида, замењен је део испаривача котла, што је такође био велики посао, замењен је и део међупрегрејача котла, као и пакет лимова регенеративних загрејача ваздуха. На турбогенераторском постројењу изведен је капитални ремонт са свим потребним интервенцијама, истиче Ненад Марковић, директор за производњу енергије у огранку „ТЕ-КО Костолац“.

 На почетку ове године у костолачким термоелектранама кренуле су припреме за следећу ремонтну сезону. О пословима које треба урадити 2020. Марковић каже:

– Што се тиче саме производње, за сада се држимо усвојеног плана и веома нам је важно да дођемо до ремонта са динамиком, јер се после ремонта пропусти, који су се јавили у претходном периоду отклоне и онда компензују. Битно је и показало се у пракси да када одржимо добру динамику до ремонта, годину увек завршимо са производним пребачајем. Ове године већи послови ће се радити на старијим блоковима А1 и А2, који иду у капиталне ремонте. Ремонт А1 ће трајати 65 дана, а А2 70 дана. Тако ће и ови блокови спремни дочекати наредну производну и грејну сезону, истиче Марковић.

Блокови су, иначе, у систему даљинског грејања Пожаревца, Kостолца и околних насеља.

 Након завршетка капиталног ремонта, блок Б2 је на време кренуо у производњу.

– Замењена је геометрија неких сегмената и делова тако да се сада на терену раде оптимизација и подешавање сагоревања у котлу. Тај процес ће још трајати, а паралелно се ради пројектовање резервоара за секундарне мере и очекује се грађевинска дозвола како би почела изградња резервоара са пратећом инфраструктуром и пумпним станицама за допремање материје до самог блока.

                                                                                                                                              Р.Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content