У оквиру предстојећег ремонта, у ТЕ „Костолац Б”, на блоку Б2 биће предузете примарне и секундарне мере за редукцију азотних једињења, које ће у знатној мери утицати на смањење емисије ових гасова.

       − Овогодишњи ремонт на блоку Б2 трајаће 165 радних дана. Предвиђено је да блок уђе у ремонт 1. јула. У оквиру свих захвата који ће бити урађени, посебно се издваја уградња примарних и секундарних мера за редукцију емисије азотних оксида. Ради се о изузетно сложеном техничком захвату који је подразумевао брижљиво планирање, каже Жељко Илић, директор ТЕ „Костолац Б“.

       На блоку Б1 у овој електрани већ су уграђене примарне мере за редукцију емисије азотних оксида.

        − На блоку Б2 предстоји прво имплементација примарних мера, а затим уградња секундарних мера за редукцију емисије азотних оксида. Због великог степена техничке сложености, секундарне мере ће се извести у две фазе. У оквиру секундарних мера је и изградња нових објеката која захтева додатне дозволе. Конкретно, биће изграђен резервоар за реагенс, који је обавеза инвеститора, а сва остала инсталација, од резервоара према котлу, обавеза је извођача радова, истиче Илић.

         Имајући у виду дозволе и време потребно за добијање дозвола од стране  надлежна министарства, не треба очекивати да ће секундарни радови бити завршени ове године.

           − Завршетак уградње секундарних мера биће 2020. године, самим тим и коначна гаранцијска испитивања, биће завршена у 2020 години. Током 2019. биће завршене примарне мере на блоку Б2 и гаранцијска испитивања. Реч је о великом пројекту који ће значити и знатно ангажовање компанија које се баве овом врстом посла, рекао је Илић.

НА БЛОКУ Б2

                                            Капитални ремонт турбине

             На блоку Б2 ове године биће урађен и капитални ремонт турбине.

       − Посао је добио „Џенерал електрик“ и уговор је потписан. Активности су бројне, а послови сложени што захтева да се овај ремонт ради са високим степеном координације свих ангажованих на њему. Ових дана потписан је и уговор који се односи на опрему и напојне пумпе. Имамо и стандардне захвате које ћемо реализовати у оквиру овог ремонта, каже Илић.

          Што се тиче блока Б1, на њему ће се реализовати стандардни ремонт у трајању од 30 радних дана, тако да ће се током 15 дана преклапати са ремонтом на блоку Б2  што ће омогућити да се обави и ремонт заједничких постројења.

          Поузданост рада блокова увек зависи од квалитетно урађених ремонта. Висок степен бриге о постројењима омогућава да се број непланираних застоја сведе на минимум, а планови производње реализују у целини.

                                                                                                                                    Р.Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content