Сигуран рад блокова у Дрмну током године од велике је важности за стабилност електроенергетског система ЕПС-а. Због тога су у маја у ТЕ „Костолац Б“ почели радови на годишњем ремонту. Први блок, који је прошао кроз редовно освежавање, био је Б2.  На њему су обављени значајни радови на замени цевних система на кондензацији, сређивању свих врста пумпи, а најзначајнији посао реализован је на електрофилтеру. Ремонту је подвргнуо чак 46 технолошких делова опреме, битних за стабилан рад блока. На блоку Б1 у току је рад на 46 позиција у технолошком систему и опреми. Током маја и јуна ово постројење постало је велико радилиште. На ремонту је ангажована чак 41 домаћа фирма са више од 400 радника.Ремонт оба блока временски се почетком јуна преклопио, тако да је на радилишту био знатно већи број извршилаца. Седам дана касније у производњу је успешно, 7. јуна, враћен блок Б2, који је на мрежи електроенергетског система без прекида.

– На блоку Б2 реализовали смо све планиране активности,  каже Жељко Илић,  директор ТЕ „Костолац Б“ и додаје: – Набавке за услуге су уговорене на време, а делове и опрему коју смо уградили, добили смо путем набавки из претфинансирања или из резервних делова из магацина. 

Илић посебно издваја два карактеристична посла на ремонту блока Б2.

– Након ремонта, требало би да имамо боље искоришћење електрофилтера блока Б2 и стабилније емисије прашкастих материја испод граничних вредности јер смо уградили додатне усмерне лимове и завесе које ће да омогуће бољу расподелу димних гасова по попречном пресеку електрофилтера. Поред тога, сервисиран је и замењен модул опточне пумпе број 2. На блоку Б1 је ремонт у току. Набавке за ремонт су уговорене на време, а највећи посао биће замена око 7.000 кондезаторских цеви. Имајући у виду да смо у претходном периоду током експлоатације имали доста оштећених цеви у кондезатору, овом заменом добићемо боље искоришћење кондезатора и враћање производње у максималне вредности, каже Илић.

Судећи према обиму послова и свеобухватности сервисирања опреме, очекивања су да ће блокови успешно и поуздано радити наредних месеци. У време стајања оба блока урађени су и неопходни радови на систему за отпепељивање и одсумпоравање димних гасова. Добра организација показала се у свим сегментима, од припреме до завршних испитивања извршених радова.

                                                                                                                Р. Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content