2020-11-23T18:19:37+01:00 23. новембра, 2020. 18:19 |

Техничка опрема тиму за инклузију Рома

Прошле недеље је у просторијама Градске општине Костолац, приликом састанка са члановима Мобилног тима за инклузију Рома Града Пожаревца и Градске општине Костолац, председник Градске општине Серџо Крстаноски уручио члановима тима пројектор и платно.

Набавка ове опреме предвиђена је Оперативним планом Мобилног тима Града Пожаревца, са циљем реализације планиране обуке, радионице и предавања. Иначе, Оперативним планом је обухваћено унапређење становања, образовања, запошљавања, социјалне и здравствене заштите Рома.

У раду Мобилног тима учествују представници Центра за социјални рад, Националне службе за запошљавање, здравствене медијаторке и координатори за ромска питања из Костолца и Пожаревца, педагошки асистент, као и представници локалне самоуправе.