Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу „Пескови“ , рејон села Кусиће, који захвата објекте: Коларница (тт 96,2) – Кошеви (тт 72,3) – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље следећих дана: 1. 17. 18. 21. 22. 23. 24. и 25. новембра.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: „Не иди даље – гађа се“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је боравак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова.  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије.

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Share.

Comments are closed.

Skip to content