2020-01-15T10:33:23+01:00 15. јануара, 2020. 10:20 |

У„Kостолцу Б“завршена обнова „двојке“:Ремонт за капитално унапређење

Сви послови капиталног ремонта блока 2 у ТЕ „Kостолац Б“ завршени су према плану и овај термокапацитет је 18. децембра синхронизован на електроенергетску мрежу Србије. Прве функционалне пробе на опреми на цевном систему котла почеле су 2. децембра, уследиле су пробе на турбогенераторском постројењу и платни на ложном уређају, док је потпала за сушење озида урађена 13. децембра.


Укупна вредност највећих инвестиционих улагања је око 18 милиона евра, и то из сопствених средстава ЕПС-а, док је вредност стандардних ремонтих активности око три милиона евра.

Жељко Илић

− Најважнији послови на Б2 су били капитални ремонт турбогенератора, који је радила фирма „GE Pоwеr“ и увођење примарних и секундарних мера за редукцију азотних једињења, које је радио конзорцијум са фирмом „VIA Оcel“ на челу, а према пројектном решењу „GЕ Power“. Kапитални ремонт PZV-а са заменом саћа, урадила je „Термоопрема“, а за замену дела MP1 задужен је био конзорцијум који предводи „Мont-r“. Велике послове на ложном уређају и на постројењима горива и отпепељивања извеле су фирме ЈП „Термоелектране Kосово“ и костолачки ПРИМ. Миграцију управљачког система урадио је Институт „Михајло Пупин“, а „COMEL“ је ремонтовао трансформатор сопствене потрошње блока, објашњава Жељко Илић, директор ТЕ „Kостолац Б“.

                                            Нови еколошки стандарди

       Од значајних еколошких захвата, у току капиталног ремонта „двојке“ издваја се „Пројекат инсталације система за редукцију NОx примарним и секундарним мерама“, који ће омогућити додатну заштиту животне средине. Уговор за овај посао је са највећом појединачном вредношћу и износи 12.899.998 евра.

      Радови су подразумевали замену канала аеросмеше и горионика са новим решењем, замену канала ваздуха за горионике и клизних плоча горионика.

Радови на турбини, чија је номинална снага 348,5 МW, обухватили су ремонт спољашњег кућишта турбине високог притиска, ремонте турбина средњег и ниског притиска, затим ремонт регулационог стоп-вентила и лежајева турбине. Фабрички је урађен ремонт модула високог притиска, сервомотора регулационог стоп-вентила, ротора и статора генератора.

Kапитални ремонт Б2 омогућиће повећање поузданости рада блока, продужење животног века постројења, веенергетске ефикасности и смањење негативног утицаја на животну средину, при чему се планира смањење емисије азотних оксида на вредности испод 170 милиграма по кубном метру.

Овогодишњи ремонт блока Б2 почео је 6. јула, а претходни je изведен 2012. године.

                                                                                                                                Р.Н.