2021-04-08T08:46:50+02:00 8. априла, 2021. 08:46 |

У Кучеву конкурс за средства удружењима грађана

Председник Општине Кучево др Иван Рајичић расписао је Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Општине за финансирање – суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана у 2021. години. Конкурс траје  до 16. априла.Право учешћа имају удружења грађана са програмима од јавног интереса у области борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, заштите избеглица, подстицања наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, подстицања образовања, науке и културе, заштите животне средине, пољопривреде и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и неговања међудржавне сарадње, унапређења и развоја спорта, заштите животиња, борбе против корупције, неговања историјских тековина, развоја културно-уметничког стваралаштва, активности пензионерских организација, хуманитарног рада… 

Приоритет приликом  доделе средстава имаће удружења и организације које располажу капацитетима за реализацију програма, имају већи број чланова удружења, своје програме радa усмеравају ка већем броју корисника, раде на постизању друштвене солидарности, самопомоћи и помоћи лицима у специфичним животним ситуацијама.

      Заинтересована удружења грађана подносе пријаву на посебном обрасцу који се може преузети у просторијама Општинске управе Кучево, као и на званичкој интернет презентацији www.kucevo.rs.