2018-01-17T10:18:32+01:00 17. јануара, 2018. 10:11 |

У ОГРАНКУ ТЕ–КО КОСТОЛАЦ: Завршен годишњи циклус провера

        У Огранку „ТЕ-КО Костолац“ завршен је годишњи циклус екстерних провера интегрисаног система менаџмента (ИМS). Појединачно је проверавана усаглашеност система са захтевима релевантних међународних стандарда и сопственим захтевима костолачког огранка ЕПС-а. Потврђено је и продужено важење сертификата ISO 9001, ISO 14001, ОHSAS 18001 и ISO 50001.

        Огранак „ТЕ–КО Костолац“ је, као стратешко опредељење успоставио, документовао и примењује, одржава и стално побољшава четири система менаџмента: квалитетом (QМS), животном средином (ЕМS), здрављем и безбедношћу на раду (ОHSМS) и енергијом (ЕnМS). Ови системи заједно чине интегрисани систем менаџмента (IMS).

         Екстерне провере QМS и ЕМS спроведене су према најновијим ревизијама стандарда из 2015. године. Константно се ради на побошању интегрисаног система менаџмента. За то су заслужни запослени у Служби за IMS: Владимир Стефановић, шеф службе, Миљана Филиповић, водећи инжењер, Татјана Симић, самостални инжењер и Зоран Јанковић, самостални инжењер, у сарадњи са представником руководства за IMS Тијаном Перић, службама за заштиту животне средине и безбедност и здравље на раду, као и са власницима и менаџерима процеса.